Et-Tevvab (c.c.) Esmasının Anlamı ve Faziletleri

Et-Tevvab (c.c.) Esmasının Anlamı ve Faziletleri

Tövbeleri kabul eden.

Et-Tevvab : التوّاب

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"Allah tevbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır." (Bakara, 37)

"Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister." (Nisa, 27)

"O, kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir." (Şura, 25)

"O, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden." (Mümin, 3)

"Allah   tevbeyi çok kabul eden, pek esirgeyendir." (Tevbe, 118)

"Hep birden Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz." (Nur, 31)

Allah, tevbeleri kabul eden, merhamet edendir ve hem tevbeleri kabul eden ve merhametli olan O'dur. O, o kadar merhametli bir Allah'dır ki, kulunu bir kere terkedivermekle ilel'ebed terkedivermez. Kulu dönüp tevbe ettikçe, İblis gibi ısrar etmedikçe yine bakar, yine bakar, sonsuz olarak bakar, bir oldu, iki oldu, nihayet üç oldu, "yetişir artık" demez, sayısız olarak döner bakar, çünkü çok merhametli'dir. Tevbe, esasen asla dönmek demektir. Şu halde kula nisbet edildiği zaman geçici olan günah halini bırakıp, aslî olan düzgün haline dönmek demek olur. Allah'a nisbet edildiği zaman da geçici olan öfke nazarından, aslî olan rahmet nazarına dönmek mânâsını ifade eder. Bunun için tevbenin şer'î mânâsı, kulun günahını itiraf ve ondan pişmanlık duyup, bir daha yapmamağa azmetmesi, Allah'ın da bu tevbeyi kabul ile günahı mağfiret etmesi diye açıklanır.

Kulun tövbesi tekerrür ettikçe Tevvab olan Allah Teala'dan da kabulü tekerrür eder.

Bilinmelidir ki, bilgisizlikle, kasten veya sehven işlenen hiçbir günaha tam bir kararlılıkla dönmemek, tevbenin temel esasını oluşturur. Bu yüzden her ne surette olursa olsun günahtan tevbe etmek fazrdır.

Şunu bil ki, her günahtan tevbe edilebiir Tevbe eden günahkar kul, sanki hiç günah işlememiş gibi olur.

Tevbeler, ölüm anına kadar kabul edilmektedir. Bireysel olarak her insanın can çekişme anı gelmeden yapacağı tevbe kabul olunur. Genel olarak herkes için tevbe, Hz.Peygamber'in haber verdiği ve Kur'an'ın işaret ettiği alametler ortaya çıkmadıkça kabul olunur.

Resulullah (s.a.v) buyuruyor:

"Allah, güneş henüz batıdan doğmadan önce tevbe edenin kimsenin tevbesini kabul eder."
"Ey insanlar! Rabbinize tevbe edin. AIIah kasem olsun ben Rabbim Tebârek ve Teâlâ hazretlerine günde yüz kere tevbe ederim."

Ebced Değeri: 409

Zikir saati Müşteri, günü Perşembe‘dir.

Et-Tevvab Esmasının Faziletleri

  • Et-Tevvab ism-i şerifi, günah işlemekten kurtulmak, rızkın geniş ve kazancının bereketli olması için, "Ya Tevvab Celle Celalühu" diyerek 409 kere okunur.
  • 5 vakit namazdan sonra 409 kere ”Ya Tevvab celle celalühu” zikrine devam edenin tövbeleri kabul olunur.
  • Kötü alışkanlıkları olan birine karşı her gün 409 kere ”Ya Tevvab celle celalühu” ism-i şerifi okunup dua edilirse o kişi kötü alışkanlıklarından kurtulur.
Esmaül Hüsna İle Münacat

Ey kullarının tövbelerini kabul eden, günahlarını bağışlayan Tevvab Allahım! Günahlardan tövbe etmeyi, pişmanlık duymayı nasip edip tövbemi kabul eyle.

Allah'ın İsimlerinin Sırları ve Manalarının Keşfi, Muhyiddin İbi Arabi, Gelenek Yayınları, 2010
Buhari
Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985
Ehl-i Sünnet İnancı, Dilaver Selvi, Semerkand, İstanbul, 2011
Elmalı Tefsiri
Esma-i Hüsna Fazilet ve Havassı Maddi ve Manevi Faydaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2014
Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
Esma-ül Hüsna Şerhi İmam-ı Gazali, Ferşat Yayınları, 2005
Kubbealtı Lugatı
Mecmuatul Ahzab, Büyük Dua Kitabı, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Denge Kitabevi Yayınları
Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı) Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
Saadetü'd Dareyn Kitabından Maddi ve Manevi Sıkıntılardan Kurtulma Duaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2013
Yüce Allah' (c.c)ın Güzel İsimleri Esmâ-ül Hüsna, Rauf Pehlivan, İstanbul Dağıtım A.Ş. 2002
Seyyid Abdülkadir-i Geylani'den Esmaü'l Hüsna İle Münacat, Şadırvan
Daha yeni Daha eski