Es-Semi (c.c.) Esmasının Anlamı ve Faziletleri

Es-Semi (c.c.) Esmasının Anlamı ve Faziletleri

Herşeyi layıkıyla duyan.

Es-Semi : السميع

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"Şüphesiz Allah, işitendir, görendir." (Mümin, 20) 

"Allah işitendir, görendir." (Nisa, 134)

Cenab-ı Hakkın sübuti sıfatlarından birisi de Semi'dir. Yani işiticidir. O'nun işitmesi kulakla değil, kendine özgü kudretledir. Cenab-ı Hak kainatta insan, hayvan ve bütün varlıkların seslerini bir anda işitir ve değerlendirir.

Gizli veya açık söylenen her sözü eşit olarak işitendir. O'nun işitmesi bütün sesleri kuşatmıştır.Varlıkların seslerini asla birbirine karıştırmaz ve şaşırmaz. Birinin sesini işitmek, ötekinin sesini de işitmeye mani olmaz. Talep edenlerin çokluğu, onu şaşırtmaz ve yanıltmaz.

Sem (işitmek) ile dört anlam kastedilir: Bunlar:

 1. Bilmek, idrak etme anlamında işitmek. bu tür işitme seslerle ilgilidir.

  "Gerçekten Allah, eşi konusunda seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan (kadın)ın sözünü işitti." (Mücadele, 2)

  "Andolsun Allah; "Gerçek, Allah fakirdir, biz ise zenginleriz" diyenlerin sözlerini  işitmiştir." (Ali İmran, 181)
 2. Anlama, akletme anlamında işitmek. Bu da anlamlarla işitmedir.

  "Ey iman edenler, "Raina- Bizi güt, bize bak " demeyin, "Unzurna - Bizi gözet" deyin ve dinleyin." (Maide, 41)
 3. Cevap verme ve istenenleri verme anlamında işitmek.

  Namazda rükudan kalkarken söylenen "Semi'allahü limen hamideh" (Allah, kendisine hamd edeni işitti) duası.
 4. Kabul etme ve uyma anlamında işitmek.

  "Onlar, yalana kulak verenler..." (Maide 41)

Yüce Allah bizlere "işitmeyi", dinlemeyi" ve "uymayı" emretmekte ve müjdenin bunlara ait olduğunu haber vermektedir.

Ebced Değeri: 180

Zikir saati Müşteri, günü Perşembe’dir.

Es-Semi Esmasının Faziletleri
 • Es-Semi ismi şerifi, sözün insanların yanında dinlenmesi ve duanın Cenab-ı Allah tarafından kabul olması için "Ya Semiu Celle Celalühu" diyerek 180 kere okunur.
 • 5 vakit namazdan sonra 180 kere ” Ya Semi celle celalühu” zikrine devam edenin bütün duaları kabul olunur.
 • Kim, Perşembe günü duha namazından sonra Es-Semi ismi şerifini 500 kere okusa, duası kabul olunur. Çok çok okuyan kulak rahatsızlığı görmez.
Esmaül Hüsna İle Münacat

Ey her şeyi, gizli açık söylenenleri en iyi şekilde işiten, duyan, dua ve ibadetleri kabul eden Semi Allahım! Dua ve ibadetlerimi dergahında kabul eyle.Allah'ın İsimlerinin Sırları ve Manalarının Keşfi, Muhyiddin İbi Arabi, Gelenek Yayınları, 2010
Buhari
Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985
Ehl-i Sünnet İnancı, Dilaver Selvi, Semerkand, İstanbul, 2011
Elmalı Tefsiri
Esma-i Hüsna Fazilet ve Havassı Maddi ve Manevi Faydaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2014
Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
Esma-ül Hüsna Şerhi İmam-ı Gazali, Ferşat Yayınları, 2005
Kubbealtı Lugatı
Mecmuatul Ahzab, Büyük Dua Kitabı, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Denge Kitabevi Yayınları
Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı) Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
Saadetü'd Dareyn Kitabından Maddi ve Manevi Sıkıntılardan Kurtulma Duaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2013
Yüce Allah' (c.c)ın Güzel İsimleri Esmâ-ül Hüsna, Rauf Pehlivan, İstanbul Dağıtım A.Ş. 2002
Seyyid Abdülkadir-i Geylani'den Esmaü'l Hüsna İle Münacat, Şadırvan
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال