Er-Rahim (c.c.) Esmasının Anlamı ve Faziletleri

Er-Rahim (c.c.) Esmasının Anlamı ve Faziletleri

Bağışlayan esirgeyen.

Er-Rahim : الرحيم

Ahirette yalnız mü'minlere rahmet eden, günahlarını bağışlayan.


Cenab-ı Hak buyuruyor:


"O Rahmân'dır ve Rahim'dir" (Fatiha, 3)


"O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir." (Haşr, 22)


Cennette bize cemalini Rahim sıfatının tecellisi ile gösterecektir. Bu muazzam isminden ve onun tecellisinden iman etmeyen ve imandan mahrum olarak bu dünyadan göçenler istifa edemiyeceklerdir. Besmelede ve Fatiha'da her zaman bu isimler sayesinde Cenab-ı Hak'tan rahmet ve merhamet istemekteyiz.

Kur'an-ı Kerim'in 115 ayetinde büyük çoğunluğu çok bağışlayıcı anlamına gelen "gafur" sıfatı ile birlikte olmak üzere "rahim" sıfatı kullanılmıştır. Bu da Cenab-ı Hakk'ın ne kadar bağışlayıcı ve merhametli olduğunu gösterir. Dört ayettede "erhamü'r-rahimin (merhametlilerin en merhametlisi)" tamlaması kullanılmıştır.


Tenbih: Kul gücü yettiği kadar muhtaç durumda olan kimselerin ihtiyacını karşılamalı, yanında ve memleketinde ihtiyacını karşılamadığı hiç bir fakir bırakmamalı. Muhtaçların ihtiyaçlarını ya para ile ya da nüfuzu ile veyahut hayra delâlet etmekle, daha olmazsa zengin ve söz sahibi olan kişilere başvurmak suretiyle karşılamalıdır. Bu saydıklarımızdan aciz olursa, o zaman ona hayırlı dualar yapmak suretiyle onun hüzün ve kederini paylaşmalıdır.

Ebced Değeri: 258

Zikir saati Güneş, günü Pazar'dır

Er-Rahim Esmasının Faziletleri
  • Ya Rahîm ism-i şerifini her gün okumayı vird edinen kimsenin rızkı ve bereketi artar. Hastaysa şifa bulur. Tüm nimetler Allah’ın izniyle okuyanın ayağına gelir.
  • Her gün 5 vakit namazdan sonra “Ya Rahim” ism-i şerifini 269 defa okuyanın ahlakı düzelir.
  • Bir kimse Er-Rahim ism-i şerifini, sabah namazından sonra "Ya Rahim Celle Celalühü" diyerek okursa; bütün yaratılanlar o kimseye merhamet eder.
  • Er-Rahim ism-i şerifini, her gün "Ya Rahim Celle Celalühü" diyerek 100 kere okuyanın kalbi yumuşar, şefkat sahibi olur.
  • Sıkıntıda veya darda olanlar ile çaresiz durumda olanlar “Ya Rahman, Ya Rahim” isimlerini birlikte okumaya devam ederlerse, sıkıntıları gider, çaresizlikleri ortadan kalkar, çeşitli lütuflara ihsan ve ikramlara kavuşurlar.
  • “Ya Rahim” ism-i şerifini öfkeli ve asabi bir kimse okursa öfkesi geçer, sakinleşir. İçinde gam ve keder olan okursa, ferahlık ve huzur kazanır. Sıkıntılı ve darlık halinde okunursa okuyan kimsenin gönlüne genişlik ve içine ferahlık dolar.
Esmaül Hüsna İle Münacat

Ey ahiret hayatında yalnız müminlere sonsuz mermamet eden Rahim Allahım! Bana merhamet ederek halimi güzel eyle.

Allah'ın İsimlerinin Sırları ve Manalarının Keşfi, Muhyiddin İbi Arabi, Gelenek Yayınları, 2010
Buhari
Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985
Ehl-i Sünnet İnancı, Dilaver Selvi, Semerkand, İstanbul, 2011
Elmalı Tefsiri
Esma-i Hüsna Fazilet ve Havassı Maddi ve Manevi Faydaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2014
Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
Esma-ül Hüsna Şerhi İmam-ı Gazali, Ferşat Yayınları, 2005
Kubbealtı Lugatı
Mecmuatul Ahzab, Büyük Dua Kitabı, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Denge Kitabevi Yayınları
Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı) Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
Saadetü'd Dareyn Kitabından Maddi ve Manevi Sıkıntılardan Kurtulma Duaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2013
Yüce Allah' (c.c)ın Güzel İsimleri Esmâ-ül Hüsna, Rauf Pehlivan, İstanbul Dağıtım A.Ş. 2002
Seyyid Abdülkadir-i Geylani'den Esmaü'l Hüsna İle Münacat, Şadırvan
Daha yeni Daha eski