El-Muktedir (c.c.) Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Muktedir (c.c.) Esmasının Anlamı ve Faziletleri

İktidarı ve kudreti sonsuz olan ve herşeye muktedir bulunan.

El-Muktedir : المقتدر

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"Allah, her şey üzerinde iktidar sahibidir." (Kehf, 45)

"Biz de onları güç ve kudretimize lâyık bir şekilde yakaladık." (Kamer, 42)

"Peki Allah'ın, ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi?" (Kıyamet, 40)

Muktedir, gücünü fiillerle ortaya koyup gösterendir. Allah'ın gücü yettiği halde yapmadığı nice fiilleri vardır. Eğer dilerse bunları yapabilir.O, dilediğini yapandır, Hiç  kimse O'na mani olamaz. hiçbir güç O'nu aciz bırakamaz. Kudreti her şeyi kuşatan O'dur. Kul, böylesine güçlü olandan nimet  ummalı,  intikam almasından korkmalıdır.

Cenab-ı Hak, halkettiği kullarına kuvvet ve kudret vermiştir. Ancak bu kuvvet ve kudretleri Allah'ın ezeli kudretine bağlıdır. Allah kuluna kudret verirse birçok şeyleri yapabilir, güçlükleri de yenebilir. 

Öyle ise bütün kuvvet ve kudret veren Allah'a yalvarmalı ve O'ndan hak yolunda, iman yolunda güç vermesi istenmelidir.

Ebced Değeri: 744

Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır.

El-Muktedir Esmasının Faziletleri
  • 5 vakit namazdan sonra ”Ya Muktedir celle celalühu” zikrine devam eden her işinde başarılı olur, herkes tarafından sevilir.
  • El-Muktedir ism-i şerifi, zalimlerin helaki için, "Ya Muktedir Celle Celalühu" diyerek 744 kere okunur.
  • Sabahları uyandığında 100 kere ”Ya Muktedir celle celalühu” ism-i şerifini okuyan unutkanlıktan ve acizlikten kurtulur.
Esmaül Hüsna İle Münacat

Ey iktidar sahibi, her şeyin üzerinde istediğini yapma kuvvetine ve kudretine sahip Muktedir Allahım! Bizi kıskanan kimselere bela ve musibet takdir et.

Allah'ın İsimlerinin Sırları ve Manalarının Keşfi, Muhyiddin İbi Arabi, Gelenek Yayınları, 2010
Buhari
Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985
Ehl-i Sünnet İnancı, Dilaver Selvi, Semerkand, İstanbul, 2011
Elmalı Tefsiri
Esma-i Hüsna Fazilet ve Havassı Maddi ve Manevi Faydaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2014
Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
Esma-ül Hüsna Şerhi İmam-ı Gazali, Ferşat Yayınları, 2005
Kubbealtı Lugatı
Mecmuatul Ahzab, Büyük Dua Kitabı, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Denge Kitabevi Yayınları
Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı) Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
Saadetü'd Dareyn Kitabından Maddi ve Manevi Sıkıntılardan Kurtulma Duaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2013
Yüce Allah' (c.c)ın Güzel İsimleri Esmâ-ül Hüsna, Rauf Pehlivan, İstanbul Dağıtım A.Ş. 2002
Seyyid Abdülkadir-i Geylani'den Esmaü'l Hüsna İle Münacat, Şadırvan
Daha yeni Daha eski