El-Hasib (c.c.) Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Hasib (c.c.) Esmasının Anlamı ve Faziletleri

Muhasib. Kullarına yeten ve onları hesaba çeken.

El-Hasib : الحسيب

Herkesin yaptığı işlerin hesabını bilen. Ahirette onları hesaba çeken. Ceza ve mükafat veren ve kendisine tevekkül eden kullarına yeten, onlara yardım edendir.

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"...Hesap görücü olarak Allah yeter." (Nisa, 6)

"...Şüphesiz, Allah her şeyin hesabını tam olarak yapandır." (Nisa, 86)

"...Ve O, hesap görenlerin en süratli olanıdır." (Enam, 62)

"... Allah, hesabı pek seri görendir." (Bakara, 202)

İnsanların ahirette yaptıklarının karşılığını almak için bir hesap kontrolünden geçmeleri lazımdır. İşte bu hesapları noksansız yapacak olan Hz.Allah'tır. O'nun hesabı süratlidir. Bir anda bütün mahlukatın hesabını görecektir. İmanı kuvvetli olanın hesabı göz açıp yumuncaya kadar kolay olacak, imanı zayıf olanın hesabı ise çok sürecektir.

Bu ismin bir çok anlamı zikredilmiştir.

Parçaları bütünüyle bilen,

Hesap etmeden bilen

Bütün üstün niteliklere sahip olan,

Hiç bir eksiği ve kusuru olmayan,

Kıyamet günü kullarını hesaba çekecek ve sorgulayacak olandır.

O, kendi kereminden fazlasıyla verendir.

Her insan kendisini ağır hesaptan kurtarmak için çalışmalı, Allah'ın belirlediği sınırlara dikkat etmeli, ahiretteki hesabının hafif olması için daha bu dünyada iken kendisini hesaba çekip yanlışlarını düzeltmelidir.

Ebced Değeri: 80

Zikir saati Zühre, günü Cuma‘dır.

El-Hasib Esmasının Faziletleri
  • El-Hasib ism-i şerifi, düşmanın şerrinden korunmak, geçim sıkıntısından kurtulmak, ilahi ihsana nail olmak ve korktuklarından emin olmak için, "Ya Hasib Celle Celalühu" diyerek 80 kere okunur.
  • Günde 70 kere ”Ya Hasib celle celalühu“ ism-i şerifini okuyan düşman korkusundan, hasetçilerin şerrinden, nazar değmesinden ve hırsızın vereceği zararlardan korunur.
Esmaül Hüsna İle Münacat

Ey cümle mahlukatın ihtiyacını gören, herkesi hakkıyla hesabı çeken Hasib Allahım! İhtiyaçlarıma giderip bana kafi ol.

Allah'ın İsimlerinin Sırları ve Manalarının Keşfi, Muhyiddin İbi Arabi, Gelenek Yayınları, 2010
Buhari
Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985
Ehl-i Sünnet İnancı, Dilaver Selvi, Semerkand, İstanbul, 2011
Elmalı Tefsiri
Esma-i Hüsna Fazilet ve Havassı Maddi ve Manevi Faydaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2014
Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
Esma-ül Hüsna Şerhi İmam-ı Gazali, Ferşat Yayınları, 2005
Kubbealtı Lugatı
Mecmuatul Ahzab, Büyük Dua Kitabı, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Denge Kitabevi Yayınları
Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı) Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
Saadetü'd Dareyn Kitabından Maddi ve Manevi Sıkıntılardan Kurtulma Duaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2013
Yüce Allah' (c.c)ın Güzel İsimleri Esmâ-ül Hüsna, Rauf Pehlivan, İstanbul Dağıtım A.Ş. 2002
Seyyid Abdülkadir-i Geylani'den Esmaü'l Hüsna İle Münacat, Şadırvan
Daha yeni Daha eski