El-Fettah (c.c.) Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Fettah (c.c.) Esmasının Anlamı ve Faziletleri
Hayır kapılarını açan, hüküm veren.

El-Fettah : الفتّاح 


Cenab-ı Hak buyuruyor:


"De ki: "Rabbimiz (kıyamet günü) bizi birarada toplayacak, sonra da hak ile aramızı ayıracaktır. O, (gerçek hükmünü vererek hak ile batılın arasını) açandır, (herşeyi hakkıyla) bilendir." (Sebe, 26)


Taraflar arasında hüküm veren; birine yardım edip zafere ulaştıran; hayır ve rahmet kapılarını açan O'dur.


Silah gücü, kelime cambazlığı ve basit mantık  oyunlarıyla hakkı batıla karıştırıp, içine zehir,  dışına şeker konmuş öldürücü imansızlık  tuzaklarına yakalananlar gerçeği  anlayamadan giderlerse, ahirette hak ile batılın  arasını 'el-Fettâh' olan Rabbimiz açacak ve  herkes gerçeği görecek, ama iş işten geçmiş  olacak.


Çocuk ana rahminde iken çocuğa rızık kapısını açan, çocuk dünyaya gelince bir kapıyı kapayınca  annenin göğüslerinden iki kapıyı açan. Göğüslerdeki iki kapı kapanınca acı-tatlı, yaş-kuru yiyeceklerden dört kapıyı açan O'dur.

Her müslüman, Allah'tan başka Hâkim olmadığına inanmalı ve O'nun  hükmünden başka hüküm kabul etmemelidir.


Müslüman, kapalı olan her şeyi ancak Allah'ın açabileceğini bilmelidir. Kullarına rızık ve merhamet kapılarını açan, zor ve kitlenen işleri çözüp açan, hakkı görmeleri için kalplerini ve gözlerini açan, sıkıntı ve darlıktan sonra gönüllerini açıp ferahlık veren, anlaşılmayan kapalı her sorunu kolaylıkla açan O'dur.


Ey Allah'ın kalp kilitlerini açtığı ve kendi katından üzerine nurlar yağdırdığı kişi! Allah'ın kapılarını sana açtığı gibi sen de, ilim anahtarlarıyla cahil ve bilgisiz kimselerin  kapalı kapılarını aç ve onların gönüllerini fethet.


Ebced Değeri: 
489

Zikir saati Utarit, Günü Çarşamba'dır.

El-Fettah Esmasının Faziletleri
  • El-Fetttah ism-i şerifi, hayır ve nimet kapılarının açılması için, "Ya Fettah Celle celalühu" diyerek 489 kere okunur.
  • 5 vakit namazdan sonra 489 kere “Ya Fettah celle celalühu” zikrine devam eden kimse, her işinde başarılı olur. Maddi ve manevi bütün kapılar önünde açılır.
  • İş yeri sahipleri dükkan veya iş yerlerine “Ya Fettah Ya Rezzak” ism-i şeriflerini yazarak yüksek bir yere asarak ve her gün 797 kere “Ya Fettah, Ya Rezzak” isimlerini okurlarsa, iş yerlerinde ve ticaretlerinde bereket, bol işe ve müşteriye kavuşurlar. Hayırlı ve bol kazanç elde ederler, iş yeri zararlı ve kötü Allah’ın izniyle şeylerden korunur, muhafaza edilir. 
Esmaül Hüsna İle Münacat

Ey kullarına rahmet, hayır, ilim, rızık ve sır kapılarını açan Fettah Allahım! Basiretimi aç ve hayır kapılarının açılmasını ihsan eyle.

Allah'ın İsimlerinin Sırları ve Manalarının Keşfi, Muhyiddin İbi Arabi, Gelenek Yayınları, 2010
Buhari
Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985
Ehl-i Sünnet İnancı, Dilaver Selvi, Semerkand, İstanbul, 2011
Elmalı Tefsiri
Esma-i Hüsna Fazilet ve Havassı Maddi ve Manevi Faydaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2014
Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
Esma-ül Hüsna Şerhi İmam-ı Gazali, Ferşat Yayınları, 2005
Kubbealtı Lugatı
Mecmuatul Ahzab, Büyük Dua Kitabı, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Denge Kitabevi Yayınları
Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı) Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
Saadetü'd Dareyn Kitabından Maddi ve Manevi Sıkıntılardan Kurtulma Duaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2013
Yüce Allah' (c.c)ın Güzel İsimleri Esmâ-ül Hüsna, Rauf Pehlivan, İstanbul Dağıtım A.Ş. 2002
Seyyid Abdülkadir-i Geylani'den Esmaü'l Hüsna İle Münacat, Şadırvan
Daha yeni Daha eski