El-Bais Esmasının Anlamı ve Faziletleri

El-Bais Esmasının Anlamı ve Faziletleri

Öldükten sonra dirilten.

El-Bais : الباعث

Ölümden sonra ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran. Peygamberler gönderen.

Peygamberlerin gönderilmesi de bir çeşit diriliştir. Çünkü Peygamberler, manevi hayatları ölmüş olan toplumları İslam nuru ile diriltmektedirler.
Cenab-ı Hak buyuruyor:
"Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz." (Bakara, 56)

"Ancak dinleyenler icabet eder. Ölüleri, onları da Allah diriltir. Sonra O'na döndürülürler." (En'am, 36)

"Ölüden diriyi, diriden de ölüyü O çıkarıyor; yeryüzünü ölümünün ardından O canlandırıyor.  İşte siz de böyle çıkarılacaksınız." (Rum, 19)

Öldükten sonra tekrar dirilmeye "ba'su ba'de'l-mevt" denir. İslam'ın altı iman esaslarından biridir.

Her müslümanın, Allah'ın kıyamet günü ölüleri dirilteceğini, onlara yeniden hayat vereceğini ve tekrar yaratacağını bilmesi zorunludur. Yüce Allah Yasin suresinde inkarcılarla inananların yeniden diriliş karşısındaki tavırlarını bize şöyle haber vermektedir.
Onlar: "Eyvah başımıza gelenlere! Mezarımızdan bizi kim kaldırdı? O Rahmân'ın vaad buyurduğu işte bu imiş. Gönderilen peygamberler de doğru söylemişler" derler." (Yasin, 52)
Hiç şüphesiz Allah, kıyamet günü bütün ölülere haya verecek, kabirlerde olanları diriltecek ve onları yaptıklrından sorguya çekecektir.

Çevremize baktığımızda her sonbahar tüm doğanın bir nevi 'ölüm' yaşadığına şahit oluruz. Bu 'ölüm' bütün bir kış mevsimi boyunca da sürer. Ancak ilkbahar geldiğinde ağaçların kupkuru olmuş dallarında yeniden rengarenk çiçeklerin, yemyeşil yaprakların çıktığını görürüz; tüm doğanın canlanarak yeşillendiğini fark ederiz. Üstelik bu 'ölümden sonra diriliş' binlerce senedir hiç aksaklık göstermeden devam eder.

Tenbih: Kul, Allah'ın bu ismini öğrenince kendisini ve ailesini cehaletten kurtarmak için gerçek hayatı oluşturan ilim ve bilgiyi elde etmeye çalışmalıdır. Böylece kalbi yakînle (kesin bilgi) ile, dili zikirle ve azaları salih amellerle hayat bulur. Allah, aziz kitabında bilgi sahibi olanlarla bilgisizleri, dirilerle ölülere benzetmektedir."Ölü iken kalbini diriltip, insanlar arasında yürürken onunu aydınlatacak bir nur verdiğimiz kimsenin durumu, karanlıklarda kalıp çıkamayan kimsenin durumu gibi midir?" Kuşkusuz bir kimseyi cehaletten kurtarıp bilgi sahibi yapmak, ona yeniden hayat verek ve daha güzel bir hayata kavuşturmak demektir. İnsanlara ilmi ile faydalı olan ve onları Allah'a davet eden herkesin bir nebze de olsa bu tür diriltmede payı bulunmaktadır. Ancak bu peygemberlerin ve onların gerçek varisleri olan alimlerin ulaştığı bir mertebedir. Bu açıktır ve bu konuda herhangi bir ihtilaf yoktur.

Ebced Değeri: 573

Zikir saati Güneş, günü Pazar‘dır.

El-Bais Esmasının Faziletleri
  • El-Bâis ism-i şerifi, müşterilerin artması, alışverişin çoğalması için, "Ya Bais Celle Celalühı" diyerek 573 kere okunur.
  • Yâ Bâis esmasını günde 573 kere devamlı okuyan bir kişi ibadetlerini isteyerek ve severek yerine getirir. İçinde Allah korkusu ve sevgisi hasıl olur.
  • Kapalı kapıların ardına kadar açılması için, bu ismi şerif "Yâ Bâis" diyerek günde 573 defa zikredilmeye devam edilir.
  • Bekar bir kız ve erkek bu ismi şerifi günde 1062 defa 'Ya Bais, Ya Fettah' diyerek zikretmeye devam ederlerse hayırlı mutlu ve huzurlu bir evlilikleri ve yuvaları olur. Hayırlı evlat sahibi de olurlar.
Esmaül Hüsna İle Münacat

Ey kullarına elçi gönderen, ölümden sonra dirilten Bâis Allahım! Nefsimdeki düşmanları yok etmeye yardımcı askerlerini gönder.

Allah'ın İsimlerinin Sırları ve Manalarının Keşfi, Muhyiddin İbi Arabi, Gelenek Yayınları, 2010
Buhari
Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985
Ehl-i Sünnet İnancı, Dilaver Selvi, Semerkand, İstanbul, 2011
Elmalı Tefsiri
Esma-i Hüsna Fazilet ve Havassı Maddi ve Manevi Faydaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2014
Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
Esma-ül Hüsna Şerhi İmam-ı Gazali, Ferşat Yayınları, 2005
Kubbealtı Lugatı
Mecmuatul Ahzab, Büyük Dua Kitabı, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Denge Kitabevi Yayınları
Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı) Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
Saadetü'd Dareyn Kitabından Maddi ve Manevi Sıkıntılardan Kurtulma Duaları, Yusuf Nebhani, Tercüme Ömer Faruk Hilmi, 2013
Yüce Allah' (c.c)ın Güzel İsimleri Esmâ-ül Hüsna, Rauf Pehlivan, İstanbul Dağıtım A.Ş. 2002
Seyyid Abdülkadir-i Geylani'den Esmaü'l Hüsna İle Münacat, Şadırvan
Daha yeni Daha eski