Kelime-i Şehadet Nedir? Nasıl Getirilir? Okunuşu ve Anlamı

Kelime-i Şehadet Nedir? Nasıl Getirilir? Okunuşu ve Anlamı

Kelime-i Şehadet Allâh Teâlâ’ın birliğini ve Hazret-i Peygamber (sallâllâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in Allah Teâla’nın kulu ve Rasûlü olduğunu ifâde etmektir.  İslâm’ın ilk şartı ve en özlü bir ifadesidir. Kelime-i Şehadet getiren kişi Müslüman olmuş olur.

KELİME-İ ŞAHADET’İN OKUNUŞU

Kelime-i Şehadet "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" demektir.


KELİME-İ ŞAHADET’İN ANLAMI


Bir kimse “Şahitlik ederim ki Allah’tan baska ilâh yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed O’nun kulu ve rasûlüdür” diye kelime-i şehâdet getirmek sûretiyle Allah’ın birliğini ve Hz. Muhammed’in peygamberliğini kabul ederse Müslüman olur. Bunun herhangi bir törenle veya dinî bir kurumun huzûrunda gerçeklestirilmesi gerekmez.


Kelime-i Şehadet-i söyleyen kişi Müslüman ve İslam toplumunun bir üyesi olur. Artık İslâm hukukunun Müslümanlara tanıdığı tüm haklara sahiptir. Eğer Müslümanlarla savaş halindeki bir toplumun üyesi (harbi) ise dokunulmazlık kazanır. Öldürülemez, esir edilemez, mal varlığına el konulamaz. Hiç kimse Kelime-i şehadet'i söylemeye zorlanamaz; zorlanan kişinin şehadeti geçerli sayılmaz. Buna karşılık kendiliğinden şehadet getiren kişiden girdiğini ilan ettiği İslâm’ın tüm kural ve gereklerini öğrenmesi, yerine getirmesi beklenir.

Kelime-i şehâdet getiren kimsenin İslâm’ı kabul ettiğine hükmolunur. Daha sonra ondan namaz, oruç, zekât gibi dinin temel hükümlerini yerine getirmesi istenilir. Bunların en başında gelen namazdır. Çünkü Peygamber Efendimiz çeşitli yerlere gönderdiği valilerlerine, gittikleri yerin halkına kelime-i şehâdetten sonra namaz kılmalarını istemelerini emretmiştir. Sonra dinin diğer esasları istenilir.

Kelime-i Şehadetin Okunuşu

"Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü"


Kelime-i Şehadetin Anlamı

“Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed (s.a.v.) O’nun kulu ve rasûlüdür”
Daha yeni Daha eski