Kapatmak için ESC basınız.

Salavat-ı Şerif

Salavat-ı Muza’afat

Okunuşu: Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin salâten tühallü bihel’ukadü Ve tüferracü bihel’kürabü Ve tüşrahu bihessudûru Ve tüseyyeru bihel’ümûru…

Salat-ı Kutbiyye

Okunuşu: Allahümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedin mahtelefe’l-melevân ve te’âkabe’l-‘asarân ve kerrera’l-cedîdân vestakbele’l-ferkadân ve belliğ rûhahû ve ervâha ehl-i…

Kıyamet Nuru Salat-ı

Okunuşu: Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve Mevlana Muhammedin bahri envarike. Ve ma’deni esrarike Ve lisani hüccetike…

Salavat-ı Elfiyye

Okunuşu: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin hâi’r-rahmeti ve mîmi’l-mülki ve dâli’d-devami es-seyyidi’l-kamili’l-fatihi’l-hatimi adede ma fî ilmike kainün ev…

Salat-ı Vasl

Allahümme bike tevesseltü ve ileyke teveccehtü ve minke seeltü ve fiyke la fi ehadin sivake rağıbtü la…

Salat-ı Ümmiye

Okunuşu: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Anlamı: Allahım!…

Salavat-ı Semaniye

İbrahim Ethem Hazretleri (k.s.)’ den Şeyh Muhammed Hadravi Hazretleri nakletmiştir. Müctebaya mensub, sekiz kimse bulunmakta idi. İbrahim Ethem…

Salat-ı Hızır

Menahicil İbad kitabında bulunmaktadır. Hızır Alleyhisselam’ın bazı evliyaya talim buyurduğu rivayet  olunur. Okunuşu: Allahümme Salli Ala Seyyidinâ…