Sünnete Uygun Saç Kesimi – Saç Kesimi İle İlgili Hadisler

İbni Ömer radıyallahu anhümâ şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem başın bir kısmını tıraş edip bir kısmının (perçem olarak) bırakılmasını yasakladı. (Buhârî, Libâs 72; Müslim, Libâs 72, 113. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tereccül 14; Nesâî, Zînet 5, 58; İbni Mâce, Libâs 38) Yine İbni Ömer radıyallahu anhümâ şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem  bir gün saçının bır kısmı tıraş edilmiş bir kısmı … Devamını oku…

Kişisel Bakım İle İlgili Hadisler

Ebû Hüreyre’nin (radıyallahu anh) naklettiğine göre, Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar! Allah temizdir ancak temiz olan şeyleri kabul eder…” (Müslim, Zekât, 65) *** Ebû Hüreyre’den (radıyallahu anh) rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Her yedi günde bir saçını ve bedenini yıkayarak banyo yapması, Allah’ın bütün Müslümanlar üzerindeki bir hakkıdır.” (Müslim, Cum’a, 9; Buhârî, Cum’a, 12) *** … Devamını oku…

Peygamber Efendimizin Temizlik İle İlgili Tavsiyeleri

Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “On şey fıtrat gereğidir: Bıyıkları kırpmak, sakal bırakmak, misvak kullanmak, burna su çekmek, tırnakları kesmek, parmak boğumlarını temizlemek, koltuk altı kıllarını gidermek, apış arasını temizlemek, istinca yapmak..” Râvî “onuncuyu unuttum; ancak onun da mazmaza (ağıza su vermek) olması muhtemeldir” dedi. (Müslim, Tahâret 56. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, … Devamını oku…

Cennet İle İlgili Hadisler

Ebû Saîd el-Hudrî’den nakledildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Ey Ebû Saîd! Kim Rab olarak Allah’tan, din olarak İslâm’dan ve peygamber olarak Muhammed’den razı olursa ona cennet vacip olur.” (Müslim, İmâre, 116) Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “İman etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınızda aranızda sevgi oluşturacak bir … Devamını oku…

Salavat-ı Muza’afat

Okunuşu: Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin salâten tühallü bihel’ukadü Ve tüferracü bihel’kürabü Ve tüşrahu bihessudûru Ve tüseyyeru bihel’ümûru Ve alâ Âlihî ve sahbihî vesellim. Allahümme Salli alâ seyyidinâ mühammedibniabdillahil’Kâimi Bihakkıllâhi adede mâ fî ilmillâhi Salâten ve selâmen dâimeyni Yedümâni bidevâmi mülkillâhi Ve Alâ Ehîhi Cibrîlel’mütavvekî binnûri. Ve Âlihî ve sahbihî ve ferric annî Mâ ehemmnî.İnneke alâ … Devamını oku…

İn’am Salat-ı Siğası (Salatul İnam)

Okunuşu: Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in’amillahi ve ifdalih. Anlamı: Ey Allah’ım Efendimiz muhammede ve onun ümmetine en iyi ve üstün nimetlerinin adedince salatu selam eyle.Fazileti Bu salavat-ı şerife Mümin bir kul için dünya ve ahirette rızk kapılarının açılmasına bir vesiledir. Bu o kadar faziletli bir salavat-ı şerifedir ki, … Devamını oku…

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Soy Ağacı, Ailesi

Peygamberimizin (s.a.v) pak ve temiz soy ağacı nedir? Resimli olarak sizler için hazırladığımız iki cihan güneşi Hz. Muhammed’in (s.a.v) soy ağacı, ailesi hakkında kısaca bilgiler… Hz. Muhammed (s.a.s.)’in babası Abdullahtır. Abdullah’ın babası, Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundan ve Mekke’nin ileri gelenlerinden Abdülmuttalib’tir. Annesi, Kureyş kabilesinin Zühre oğulları kolundan Vehb’in kızı Âmine’dir. Hem baba hem de ana tarafından temiz … Devamını oku…

Peygamber Efendimizin Yolculukları ve Yolculuk Adabı

İnsan hayatının vazgeçilmez ihtiyaç ve vâkıalarından biri, yapılan yolculuklardır. Bu yolculuklar askerî, ticârî, ilmî maksatlarla olabileceği gibi ibret almak ve sıla-i rahim için de olabilir. Bunun haricinde beşeri hayat îcâbı daha farklı gayelerle de yolculuklar yapılır. Şu kadar var ki yapılan bu yolculukların; dinen “meşrû” olması, belli bir gâyeye mâtuf olması ve Allah ve Resûlü’nün emrine muhalif … Devamını oku…

Hazreti Muhammed (s.a.v.) Efendimizin Duaları

Allah’ım, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, düşkünlük ve ihtiyarlıktan sana sığınırız. Allah’ım, ürpermeyen kalbden ve doymayan nefisten sana sığınırız. Allah’ım bizleri açık ve gizli bütün günahlardan koru! Allah’ım, bizlere dînî musibet verme! Bizlere acımayanları başımıza musallat etme! Allah’ım, bizlere öyle bir iman ve yakîn ver ki, sonu küfür olmasın! Allah’ım, denizlerin arasını ayırdığın gibi, bizleri Cehennem azabından … Devamını oku…

Salat-ı Kutbiyye

Okunuşu: Allahümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedin mahtelefe’l-melevân ve te’âkabe’l-‘asarân ve kerrera’l-cedîdân vestakbele’l-ferkadân ve belliğ rûhahû ve ervâha ehl-i beytihî minne’t-tahiyyete ve’s-selam ve bârik ve sellim ‘aleyhi kesîran kesîran kesîrâ. Ve sallallahu ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ cemî’il-enbiyâi ve’l-mürselîn ve’l-evliyâi ve’s-sâlihîn ve ‘alâ melâiketike ve’l-mukarrebîn ve ‘alâ ehl-i tâ’atike ecma’îne min ehli’s-semâvâti ve ehli’l aradîn rıdvânullâhi te’âlâ … Devamını oku…