Duayla alay eder, onu küçümser misin

Dua nelere kadir, nereden bileceksin
Gecenin okları hedefi şaşmaz ama
Zamanı vardır
Ulaşır yerine saati dolduğunda
Rabbim istemezse tutar okları
Kaderin hükmü varsa, açar yolları.

 

İmam-ı Şafii (Rahmetullahi aleyh)