Veda Haccı ve Efendimizin (asm) Ebedi Aleme İrtihali etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Veda Haccı

Veda Haccı (Hicret’in 10. senesi Zilhicce ayı / Milâdî 632 Mart) Hicret’in 10. yılı Zilkade ayı idi. Bu tarihte, Resûl-i Kibriya Efendimiz, hac için hazırlandı. Medi…

Veda Hutbesi

Veda Hutbesi Arafat’ta Allah’a hamd ve senâdan sonra hususî olarak o sırada hazır bulu­nan yüz bini aşkın (yüz yirmi bin) sahabeye, umumî olarak da bütün Müslü­manlara…

Veda Tavafı

Veda Tavafı Zilhicce’nin 14’ü, Çarşamba günü... Resûl-i Kibriya Efendimiz, sabah namazından önce, Bey­tul­lah’a tavaf için gidileceğini ashab-ı kirama ilan etti; daha …

Yalancı Peygamberlerin Çıkışı

Yalancı Peygamberlerin Çıkışı Peygamber Efendimizin Veda Haccı’ndan sonra, etraftan gelen Müslüman­lar memleketlerine dönmüşlerdi. Aldıkları tâlimatları mem­leketlerin…

Üsâme Ordusu

Hicret’in 11. senesi Sefer ayının 26’sı, Pazartesi günü idi. Üsâme Ordusu Resûl-i Kibriya Efendimizin hastalanmasına bir gün gibi kısa bir zaman var­dı. Buna rağmen…

En Yakınlarının Lisanından Resulullahın Son Günleri

En Yakınlarının Lisanından Resulullahın Son Günleri Hz. Âişe validemiz, Efendimizin hastalığı esnasındaki bir hatırasını şöyle an­latır: “Re­sû­lul­lah (a.s.m.), eve g…

Resulullah'ın Son Ziyaretleri

Resulullah'ın Son Ziyaretleri Fahr-i Âlem Efendimizin, bu fani dünyayı terk edeceği an, günbegün, saat­besaat yaklaşıyordu. Bir gece yarısı, ansızın hâne-i saade…

Peygamberimizin Müslümanlarla Helalleşmesi

Peygamberimizin Müslümanlarla Helalleşmesi Resûl-i Ekrem, hastalığının en şiddetli olduğu bir günde ashabıyla helâl­leş­meyi arzu etti. Yine bir taraftan Hz. Ali’ye,…

Hz. Resulullah'ın Vefatından Sonrası

Hz. Resûlullah'ın Vefâtından Sonrası Hâtemü’l-Enbiya Efendimizin pâk ruhları artık Âlâ-yı İlliy­yîn’e [En Yüksek Makama] yükselmişti. Ezvac-ı Tâ­hi­rat, üzerine bir …

Bibliyografya

Bibliyografya Ahmed Cevdet Paşa (1822-1895). Kısas-ı Enbiya ve Te­va­rih-i Hu­lefa, c. 1, İstan­bul 1966, Bedir Yayınevi. Ahmed İbn Hanbel (v. 241/855). Müsne…

Diğer yayınları yükle Sonuç bulunamadı