Hendek Savaşı ve Sonrası etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Hendek Savaşı

Hendek Savaşı (Hicret’in 5. senesi 29 Şevval / Milâdî Ocak 627) Uhud Harbi’nden iki yıl sonra vuku bulan Hendek Muharebesi, İslamî ge­lişmenin önündeki engellerin büyü…

Benî Kurayza Gazâsı

(Hicret’in 5. senesi. Milâdî 627) Benî Kurayza Gazâsı Benî Kurayza Yahudilerinin Peygamber Efendimizle olan anlaşmalarına gö­re, Hendek Muharebesi’nde düşman tarafı…

Kurata Seferi

Kurata Seferi (Hicret’in 6. senesi Muharrem ayı) Bu tarihte, Peygamber Efendimiz ashaptan Muhammed b. Mesleme Hazret­leri kumandasındaki otuz kişilik bir süvari birli…

Gâbe-Zû Kared Gazâsı

(Hicret’in 6. senesi Rebiülâhir ayı) Gâbe-Zû Kared Gazâsı Ebû Zerr (r.a.), Medine-i Münevvere’ye üç saat mesafesi olan Ğâbe Mer’a­sında oğluyla birlikte Peygamber Ef…

Benî Lihyan Seferi

Benî Lihyan Seferi (Hicret’in 5. senesi Rebiülevvel ayı başları) Benî Lihyanlar, Hicret’in 4. yılında Bi’r-i Maûna mevkiinde kırka (veya yet­miş) yakın Müslüman mürşid…

Îs Seferi

Îs Seferi (Hicret’in 6. senesi Cemaziyelevvel ayı) Ku­reyş müşriklerine âit bir ticaret kervanının Şam’dan Mekke’ye doğru gitmekte olduğu, Medine’de işitildi.

Umre Seferi

Umre Seferi (Hicret’in 6. senesi Zilkade ayı / Milâdî 13 Mart 628) Pey­gam­be­ri­mizin Rüyası Resûl-i Ekrem Efendimiz, bir gece rüyasında, hiçbir kor­ku ve en­dişe du…

Rıdvan Bîatı

Rıdvan Bîatı Resûl-i Kibriya Efendimiz, Hz. Osman’ın müşrikler tarafından şehit edildiği haberini duyunca son derece müteessir oldu. Ku­reyş’in bu hareketi karşısında …

Diğer yayınları yükle Sonuç bulunamadı