Dini Sözlük

Dini Sözlük A Harfi

ABÂDİLE : Abdullahlar. Peygamber efendimizin Eshâb-ı kirâmı (arkadaşları) arasında fıkıh ve hadîs-i şerîf ilimlerinde şöhret…

Devamını oku

Dini Sözlük B Harfi

BÂB : 1. Kapı.  Mescîd-i Nebî'nin şimdi beş bâbı vardır. İkisi batı duvarında olup, kıbleye yakın olana Bâb-üs-selâm, ku…

Devamını oku

Dini Sözlük C Harfi

CÂFERİYYE : Hazret-i Ali'nin torunlarından Ca'fer-i Sâdık'a bağlı olduklarını iddiâ eden, bozuk İmâmiyye fırkası…

Devamını oku

Dini Sözlük Ç Harfi

ÇÂRMÎH (Çihâr mîh): Dört çivi. Birbiri üzerine dikey olarak konulmuş iki tahtadan meydana gelen, suçluları îdâm etmek için k…

Devamını oku

Dini Sözlük D Harfi

DÂBBET-ÜL-ERD: Kıyâmetin büyük alâmetlerinden. Kıyâmetin kopmasına yakın çıkacak olan bir hayvan.  Allahü teâlâ Kur'ân-ı…

Devamını oku

Dini Sözlük E Harfi

EBÂBÎL KUŞLARI: Kâbe'yi yıkmaya gelen Yemen vâlisi Ebrehe'yi ve ordusunu Allahü teâlânın izni ve emriyle perişân ede…

Devamını oku

Dini Sözlük G Harfi

GABEN : Aldatma, aldanma, alıcı ve satıcıdan birinin diğerini aldatması.  Gaben-i Fâhiş: Piyasadaki en yüksek satılandan alt…

Devamını oku

Dini Sözlük H Harfi

HABÂİS : Kötü, alçak, pis şeyler, haramlar. Habîsin çoğulu. (Bkz. Habîs)  HABER : Herhangi bir konuda alınan yazılı veya söz…

Devamını oku

Dini Sözlük I Harfi

IRK: Ayrı soyda olan, ayrı dilde konuşan değişik kültüre sâhip, şeklî özellikleri bulunan insan topluluğu, millet.  Irkçılık…

Devamını oku

Dini Sözlük İ Harfi

İBÂDET : Kulluk, kulluk vazîfelerini İslâmiyetin bildirdiği şekilde yerine getirmek. Allahü teâlânın emir ve yasaklarına uym…

Devamını oku

Dini Sözlük K Harfi

KABA KUŞLUK (Dahve-i Kübrâ): Oruç müddetinin yarısı, öğleden bir saat evvelki zaman. (Bkz. Dahve-i Kübrâ)

Devamını oku

Dini Sözlük L Harfi

LA'B : Oyun, boş şey. Oyun ile boş yere vakit geçirme.  Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:  Biliniz ki…

Devamını oku

Dini Sözlük M Harfi

MÂ-İCÂRÎ: Akar su. Devamlı akmakta olan ve üzerinde herhangi bir pisliğin durması mümkün olmayan çay, dere, ırmak, nehir vey…

Devamını oku

Dini Sözlük N Harfi

NÂ-MAHREM: Yabancı, kendisiyle evlenilmesi haram olmayan kimse.  Nikâhı câiz olmayan yirmi beş kadın dışında kalan kadınlar …

Devamını oku

Dini Sözlük O Harfi

ON İKİ İMÂM: Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) Ehl-i beytinden (akrabâsından) olup, tasavvufun vilâyet yol…

Devamını oku

Dini Sözlük Ö Harfi

ÖDÜNÇ VERMEK: Çarşıda misli yâni benzeri bulunan her şeyi, belirsiz bir zaman sonra, misli geri verilmek üzere verme. (Bkz. …

Devamını oku

Dini Sözlük P Harfi

PAPA : Katolik mezhebine mensûb hıristiyanların en yüksek rûhânî (dînî) lideri. Atalar atası mânâsına gelen papa, Roma'd…

Devamını oku

Dini Sözlük R Harfi

RAB: Allahü teâlânın ism-i şerîflerinden. Sâhib, mâlik, terbiye eden.  Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:  De ki; Alla…

Devamını oku

Dini Sözlük S Harfi

SÂAT : 1. Zaman birimi, altmış dakikalık zaman, bir günün yirmi dörtte biri.  Gecenin on iki kısmından bir kısmını (bir saat…

Devamını oku

Dini Sözlük Ş Harfi

ŞA'BÂN AYI: Arabî ayların sekizincisi, üç aylardan ikincisi. Her kim Şa'bân-ı şerîfte üç gün oruç tutarsa, Hak teâlâ…

Devamını oku
Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı