Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adıalmıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada doksan yedinci, iniş sırasına göre yirmi beşinci sûredir. Abese sûresinden sonra, Şems sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Bir rivayete göre müfessirlerin çoğu Medine’de indiğini söylemişlerdir (bk. Şevkânî, V, 554).

Konusu

         Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatılmaktadır.

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Kadir Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

KADİR SURESİ OKUNUŞU
Bismillahirrahmanirrahim.
1- İnnâ enzelnâhu fî leyleti-lkadr.
2- Vemâ edrâke mâ leyletu-lkadr.
3- Leyletu-lkadri ḣayrun min elfi şehr.
4- Tenezzelu-lmelâ-iketu ve-rrûhu fîhâ bi-iżni rabbihim min kulli emr.
5- Selâmun hiye hattâ matla’i-lfecr.
 
KADİR SURESİ ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1- Biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik.
2- Sen Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin?
3- Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.
4- O gecede melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle her türlü iş için yeryüzüne iner de iner.
5- Bütünüyle esenliktir o gece, tâ şafak atıncaya kadar.