Hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmaktadır: Allah katında, kulun şöyle demesinden daha sevimli bir duâ yoktur:

«Allâh’ım! Ümmet-i Muhammed’e umûmî bir rahmet ile merhamet eyle!» (Ali el-Müttakî, no: 3212, 3702)