Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, fillerle donanmış ordusuyla Kâ’be’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin helâk edilişinden bahsettiği için bu adı almıştır.

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada yüz beşinci, iniş sırasına göre on dokuzuncu sûredir. Kâfirûn sûresinden sonra, Felak sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

         Sûrede fil ordusu kıssası anlatılmaktadır. Kâbe’yi yıkmak isteyen Yemen’in genel valisi Ebrehe’nin fillerle Mekke’ye hücumunu, sonuçta yok olup gitmelerini (aş. bk.) konu edinmiştir.

FİL SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Fil Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

FİL SURESİ OKUNUŞU
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashâbi’l-fîl.
2. Elem yec’al keydehum fî tadlîl.
3. Ve ersele ’aleyhim tayran ebâbîl.
4. Termîhim bi-hıcâratin min siccîl.
5. Fece’alehum ke’asfin me’kûl.

FİL SURESİ ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1. Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?
2. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?
3. Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi.
4. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.
5. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.