Zilzal Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Zilzal Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Zilzal suresi arapça ve türkçe oku. Zilzal suresinin okunuşu ve anlamı...

ZİLZAL SURESİ ARAPÇA OKU

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1.
İzâ zulziletil ardu zilzâlehâ.
2. Ve ahracetil ardu eskâlehâ.
3. Ve kâlel insânu mâ lehâ.
4. Yevme izin tuhaddisu ahbârahâ.
5. Bi enne rabbeke evhâ lehâ.
6. Yevme izin yasdurun nâsu eştâten li yurav a’mâlehum.
7. Fe men ya’mel miskâle zerratin hayran yerahu.
8. Ve men ya’mel miskâle zerratin şerran yerahu.

ZİLZAL SURESİ TÜRKÇE OKU

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

1,2,3.
Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, “Ona ne oluyor?” dediği zaman,
4. İşte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır.
5. Çünkü Rabbin ona (öyle) vahyetmiştir.
6. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.
7. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını görecektir.
8. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.

Daha yeni Daha eski