Tin Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Tin Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Duha Suresi, İnşirah Suresi, Tin Suresi – 596. Sayfa – 30. Cüzün 4. Hizbi

Tin Suresi Arapça ve Türkçe Oku
Tin Suresi, Alak Suresi – 597. Sayfa – 30. Cüzün 4. Hizbi

Tin Suresi Arapça ve Türkçe Oku
Tin Suresi Arapça ve Türkçe Oku

1. Vet tîni vez zeytuni.
2. Ve tûri sînîn(sînîne).
3. Ve hâzâl beledil emîn(emîni).
4. Lekad halaknâl insâne fî ahseni takvîm(takvîmin).
5. Summe radednâhu esfele sâfilîn(sâfilîne).
6. İllâllezîne âmenû ve amilûs sâlihâti fe lehum ecrun gayru memnûn(memnûnin).
7. Fe mâ yukezzibuke ba’du bid dîn(dîni).
8. E leysallâhu bi ahkemil hâkimîn(hâkimîne).
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال