Tekasür Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Tekasür Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Tekasür suresi arapça ve türkçe oku. Tekasür suresinin okunuşu ve anlamı...

TEKASÜR SURESİ ARAPÇA OKU

Bismillâhirrahmânirrahîm.


1. Elhâkumut tekâsur(tekâsuru).
2. Hattâ zurtumul mekâbir(mekâbira).
3. Kellâ sevfe ta’lemûn(ta’lemûne).
4. Summe kellâ sevfe ta’lemûn(ta’lemûne).
5. Kellâ lev ta’lemûne ilmel yakîn(yakîni).
6. Le teravunnel cahîm(cahîme).
7. Summe le teravunnehâ aynel yakîn(yakîni).
8. Summe le tus’elunne yevmeizin anin naîm(naîmi).

TEKASÜR SURESİ TÜRKÇE OKU

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

1,2.
Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı.
3. Hayır; ileride bileceksiniz!
4. Hayır, Hayır! İleride bileceksiniz!
5. Hayır, kesin olarak bir bilseniz..
6. Andolsun, o cehennemi muhakkak göreceksiniz.
7. Yine andolsun, onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz.
8. Sonra o gün, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz?
Daha yeni Daha eski