Tebbet Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Tebbet Suresi Arapça ve Türkçe Oku
Tebbet suresi arapça ve türkçe oku. Tebbet suresinin okunuşu ve anlamı...

TEBBET SURESİ ARAPÇA OKU

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1.
Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe.
2. Mâ agnâ anhu mâluhu ve mâ keseb(kesebe).
3. Se yaslâ nâran zâte leheb(lehebin).
4. Vemraetuhu, hammâletel hatab(hatabi).
5. Fî cîdihâ hablun min mesed(mesedin).

TEBBET SURESİ TÜRKÇE OKU

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

1. Ebû Leheb’in elleri kurusun. Zaten kurudu.
2. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.
3. O, bir alevli ateşe girecektir.
4,5. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu hâlde sırtında odun taşıyarak karısı da (o ateşe girecektir).
Daha yeni Daha eski