Tarık Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Tarık Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Büruc Suresi, Tarık Suresi – 590. Sayfa – 30. Cüzün 2. Hizbi

Tarık Suresi Arapça ve Türkçe Oku
Tarık Suresi Arapça ve Türkçe Oku

1. Ves semâi vet târık(târıkı).
2. Ve mâ edrâke mât târık(târıku).
3. En necmus sâkıb(sâkıbu).
4. İn kullu nefsin lemmâ aleyhâ hâfız(hâfızun).
5. Felyanzuril insânu mimme hulıka.
6. Hulika min mâin dâfikın.
7. Yahrucu min beynis sulbi vet terâib(terâibi).
8. İnnehu alâ rac’ıhî le kâdir(kâdirun).
9. Yevme tubles serâir(serâiru).
10. Fe mâ lehu min kuvvetin ve lâ nâsır(nâsırın).
11. Ves semâi zâtir rac’ı.
12. Vel ardı zâtis sad’ı.
13. İnnehu le kavlun faslun.
14. Ve mâ huve bil hezli.
15. İnnehum yekîdûne keydâ(keyden).
16. Ve ekîdu keydâ(keyden).
17. Fe mehhilil kâfirîne emhilhum ruveydâ(ruveyden).
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال