Tarık Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Tarık Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Tarık suresi arapça ve türkçe oku. Tarık suresinin okunuşu ve anlamı...

TARIK SURESİ ARAPÇA OKU

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1.
Ves semâi vet târık(târıkı).
2. Ve mâ edrâke mât târık(târıku).
3. En necmus sâkıb(sâkıbu).
4. İn kullu nefsin lemmâ aleyhâ hâfız(hâfızun).
5. Felyanzuril insânu mimme hulıka.
6. Hulika min mâin dâfikın.
7. Yahrucu min beynis sulbi vet terâib(terâibi).
8. İnnehu alâ rac’ıhî le kâdir(kâdirun).
9. Yevme tubles serâir(serâiru).
10. Fe mâ lehu min kuvvetin ve lâ nâsır(nâsırın).
11. Ves semâi zâtir rac’ı.
12. Vel ardı zâtis sad’ı.
13. İnnehu le kavlun faslun.
14. Ve mâ huve bil hezli.
15. İnnehum yekîdûne keydâ(keyden).
16. Ve ekîdu keydâ(keyden).
17. Fe mehhilil kâfirîne emhilhum ruveydâ(ruveyden).

TARIK SURESİ TÜRKÇE OKU

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

1.
Göğe ve târıka andolsun.
2. Târıkın ne olduğunu sen ne bileceksin?
3. O, (ışığıyla karanlığı) delen yıldızdır.
4. Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde koruyucu bulunmasın.
5. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın.
6. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı.
7. Bu su, bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar.
8. Şüphesiz Allah’ın onu, öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter.
9. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla!
10. (O gün) artık insan için ne bir kuvvet vardır, ne de bir yardımcı.
11. Yağmurlu göğe andolsun,
12. Yarık yarık çatlamış yere andolsun.
13. Şüphesiz o Kur’an, hak ile batılı ayırd eden bir sözdür.
14. O, boş bir söz değildir.
15. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar,
16. Ben de bir tuzak kurarım.
17. Artık sen inkârcılara mühlet ver; onlara biraz zaman tanı!
Daha yeni Daha eski