Kureyş Suresi Arapça ve Türkçe OkuKureyş suresi arapça ve türkçe oku. Kureyş suresinin okunuşu ve anlamı...

KUREYŞ SURESİ ARAPÇA OKU

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1.
Li îlâfi kureyş(kureyşin).
2. Îlâfihim rıhleteş şitâi ves sayf(sayfi).
3. Felya’budû rabbe hâzâl beyt(beyti).
4. Ellezî at’amehum min cûın ve âmenehum min havf(havfin).

KUREYŞ SURESİ TÜRKÇE OKU

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

1,2,3,4.
Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsin.
Daha yeni Daha eski