Kıyamet Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Kıyamet Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Kıyamet suresi arapça ve türkçe oku. Kıyamet suresinin okunuşu ve anlamı...

KIYAMET SURESİ ARAPÇA OKU

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Lâ uksimu bi yevmil kıyâmeti.
2. Ve lâ uksimu bin nefsil levvâmeti.
3. E yahsebul insânu ellen necmea ızâmehu.
4. Belâ kâdirîne alâ en nusevviye benânehu.
5. Bel yurîdul insânu li yefcure emâmehu.
6. Yes’elu eyyâne yevmul kıyâmeti.
7. Fe izâ berikal basar(basaru).
8. Ve hasefel kamer(kameru).
9. Ve cumiaş şemsu vel kamer(kameru).
10. Yekûlul insânu yevme izin eynel meferr(meferru).
11. Kellâ lâ vezer(vezere).
12. İlâ rabbike yevme izinil mustekarr(mustekarru).
13. Yunebbeul insânu yevme izin bimâ kaddeme ve ahhar(ahhara).
14. Belil insânu alâ nefsihî basîratun.
15. Ve lev elkâ meâzîrahu.
16. Lâ tuharrik bihî lisâneke li ta’cele bihî.
17. İnne aleynâ cem’ahu ve kur’ânehu.
18. Fe izâ kara’nâhu fettebi’ kur’ânehu.
19. Summe inne aleynâ beyânehu.
20. Kellâ bel tuhıbbûnel âcilete.
21. Ve tezerûnel âhirate.
22. Vucûhun yevme izin nâdıratun.
23. İlâ rabbihâ nâziratun.
24. Ve vucûhun yevme izin bâsiratun.
25. Tezunnu en yuf’ale bihâ fâkıratun.
26. Kellâ izâ belegatit terâkıye.
27. Ve kîle men râk(râkın).
28. Ve zanne ennehul firâk(firâku).
29. Velteffetis sâku bis sâk(sâkı).
30. İlâ rabbike yevme izinil mesâk(mesâku).
31. Fe lâ saddeka ve lâ sallâ.
32. Ve lâkin kezzebe ve tevellâ.
33. Summe zehebe ilâ ehlihî yetemettâ.
34. Evlâ leke fe evlâ.
35. Summe evlâ leke fe evlâ.
36. E yahsebul insânu en yutrake sudâ(sudân).
37. E lem yeku nutfeten min menîyin yumnâ.
38. Summe kâne alakaten fe halaka fe sevvâ.
39. Fe ceale minhuz zevceyniz zekera vel unsâ.
40. E leyse zâlike bi kâdirin alâ en yuhyiyel mevtâ.

KIYAMET SURESİ TÜRKÇE OKU

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

1.
Kıyamet gününe yemin ederim.
2. (Kusurlarından dolayı kendini) kınayan nefse de yemin ederim (ki diriltilip hesaba çekileceksiniz).
3. İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır?
4. Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.
5. Fakat insan önünü (geleceğini, kıyameti) yalanlamak ister.
6. “O kıyamet günü ne zaman?” diye sorar.
7,8,9,10. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan “kaçış nereye?” diyecektir.
11. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur.
12. O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur.
13. O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir.
14,15. Hatta, mazeretlerini ortaya koysa da, o gün insan kendi aleyhine şahittir.
16. (Ey Muhammed!) Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.
17. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir.
18. O hâlde, biz onu okuduğumuz zaman, onun okunuşuna uy.
19. Sonra onu açıklamak da bize aittir.
20,21. Hayır! Siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz.
22. O gün birtakım yüzler aydındır.
23. Rablerine bakarlar.
24. O gün birtakım yüzler de asıktır.
25. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar.
26,27,28,29,30. Hayır, can boğaza dayandığı, “Kimdir (bunu) iyi edecek?” dendiği, (ölmek üzere olanın da) bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevk ediliş, Rabbinedir.
31. O, (Peygamberi) doğrulamamış, namaz da kılmamıştı.
32. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti.
33. Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti.
34,35. “Bu azap sana lâyıktır, lâyık! Evet, lâyıktır sana, lâyık!” denecektir.
36. İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder.
37. O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi?
38. Sonra bu, bir “alaka” oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi.
39. Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti.
40. Şimdi, bunları yapan Allah’ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?
Daha yeni Daha eski