Karia Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Karia Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Karia suresi arapça ve türkçe oku. Karia suresinin okunuşu ve anlamı...

KARİA SURESİ ARAPÇA OKU

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1.
El kâriatu.
2. Mâl kâriatu.
3. Ve mâ edrâke mâl kâriatu.
4. Yevme yekûnun nâsu kel ferâşil mebsûs(mebsûsi).
5. Ve tekûnul cibâlu kel ıhnil menfûş(menfuşi).
6. Fe emmâ men sekulet mevâzînuhu.
7. Fe huve fî îşetin râdiyetin.
8. Ve emmâ men haffet mevâzînuhu.
9. Fe ummuhu hâviyetun.
10. Ve mâ edrâke mâ hiyeh.
11. Nârun hâmiyetun.

KARİA SURESİ TÜRKÇE OKU

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.


1. Yürekleri hoplatan büyük felaket!
2. Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket?
3. Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin?
4. O gün insanlar, her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır.
5. Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır.
6. İşte o vakit, kimin tartıları ağır gelmişse,
7. Artık o, hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır.
8. Ama kimin de tartıları hafif gelirse,
9. İşte onun anası (varacağı yer) Hâviye’dir.
10. Sen Hâviye’nin ne olduğunu ne bileceksin?
11. O, kızgın bir ateştir.

Daha yeni Daha eski