Kadir Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Kadir Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Kadir Suresi, Beyyine Suresi – 598. Sayfa – 30. Cüzün 4. Hizbi

Kadir Suresi Arapça ve Türkçe Oku
Kadir Suresi Arapça ve Türkçe Oku

1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr(kadri).
2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr(kadri).
3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehrin.
4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.
5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr(fecri).
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال