İnfitar Suresi Arapça ve Türkçe Oku

İnfitar Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Tekvir Suresi, İnfitar Suresi – 586. Sayfa – 30. Cüzün 1. Hizbi

İnfitar Suresi Arapça ve Türkçe Oku
İnfitar Suresi Arapça ve Türkçe Oku

1.İzâs semâunfetarat.
2.Ve izâl kevâkibunteserat.
3.Ve izâl bihâru fuccirat.
4.Ve izâl kubûru bu’sirat.
5.Alimet nefsun mâ kaddemet ve ahharat.
6.Yâ eyyuhâl insânu mâ garrake bi rabbikel kerîm(kerîmi).
7.Ellezî halakake fe sevvâke fe adeleke.
8.Fî eyyi sûratin mâ şâe rakkebeke.
9.Kellâ bel tukezzibûne bid dîn(dîni).
10.Ve inne aleykum le hâfızîn(hâfızîne).
11.Kirâmen kâtibîn(kâtibîne).
12.Ya’lemûne mâ tef’alûn(tef’alûne).
13.İnnel ebrâre lefî naîm(naîmin).
14.Ve innel fuccâre le fî cahîm(cahîmin).
15.Yaslevnehâ yevmed dîn(dîni).
16.Ve mâ hum anhâ bi gâibîn(gâibîne).
17.Ve mâ edrâke mâ yevmud dîn(dîni).
18.Summe mâ edrâke mâ yevmud dîn(dîni).
19.Yevme lâ temliku nefsun li nefsin şey’â(şey’en), vel emru yevme izin lillâh(lillâhi).
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال