Hümeze Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Hümeze Suresi Arapça ve Türkçe Oku

Hümeze suresi arapça ve türkçe oku. Hümeze suresinin okunuşu ve anlamı...

HÜMEZE SURESİ ARAPÇA OKU

Bismillâhirrahmânirrahîm.


1. Veylun li kulli humezetin lumezetin.
2. Ellezî cemea mâlen ve addedehu.
3. Yahsebu enne mâlehû ahledehu.
4. Kellâ le yunbezenne fîl hutameti.
5. Ve mâ edrâke mâl hutametu.
6. Nârullâhil mûkadetu.
7. Elletî tettaliu alâl ef’ideti.
8. İnnehâ aleyhim mu’sadetun.
9. Fî amedin mumeddedetin.

HÜMEZE SURESİ TÜRKÇE OKU

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

1,2.
Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay hâline!
3. O, malının, kendisini ebedîleştirdiğini sanır.
4. Hayır! Andolsun ki o, Hutâme’ye atılacaktır.
5. Hutame’nin ne olduğunu sen ne bileceksin?
6,7. O, Allah’ın, yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir.
8,9. Şüphesiz uzatılmış direkler arasında (bağlı oldukları hâlde) ateş onların üzerine kapatılacaktır.
Daha yeni Daha eski