Es-Semi Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Es-Semi Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Es-Semi : السميع


Günü: Perşembe
Vakti: Müşteri
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 180
Anlamı: Herşeyi iyi işiten
Kerameti: Ya Semi Duaların kabulu için okunur. 7 gün oruç tutup, halvete girerek Ya Semi ismini zikreden ulvi ruhların sesini işitir.

Semi | Es-Semi İsminin Anlamı

Semi’ isminin lügat anlamı:


Semea kelimesinden türemiş olan es-Semi’ ismi sözlükte; işitmek, duymak, icabet etmek, işittiğinin gereğini yerine getirmek anlamlarına gelmektedir. Mübalağa ve sübut ifade eder. Kur’an’da yaklaşık 45 defa zikredilmektedir. Bir defa el-Garib ismiyle, sekiz defa el-Basir ismiyle ve 32 defa da el-Alîm ismiyle beraber zikredilmiştir.

ES-SEMİ: Gizli-açık, alçak-yüksek, küçük-büyük, her varlığın bütün seslerini ve hareketlerini duyan, her sesi, her yalvarış ve yakarışı dinleyip işiten…

Semi’ isminin ıstılah anlamı:

Semi’; işitmesi ve duyması her şeyi kapsayandır.

Semi’; işitme için gerekli olan insanî özelliklere gerek duymayandır.

Semi’; gizli, açık, fısıltı ve içte saklanan bütün sesleri işitendir.

Semi’; kulak ve frekans farkı olmaksızın her şeyi işitendir.

Semi’; insanların kavrayamayacağı bir işitmeyle çokça ve devamlı olarak işitendir.

Semi’; işittiğinin gereğini yerine getirendir.

Semi’; dualara icabet edendir.

Semi | Es-Semi Fazileti ve Sırları

1. Bu ismi, kendine mahsus saatinde okuyan ve okumayı adet haline getiren kimseye, dost veya düşman, kadın veya erkek herkesten iyi ve doğru, sevindirici haberler gelir, istediği şeye kavuşur.

2. Zikrine devam eden kimsenin her türlü dilek ve duası kabul olur, istediğine kavuşur.

3. Kulağında sağırlık hasıl olan kişi, bir Salı günü, bu ismi şerifi temiz bir hatme yaprağına yazıp, halis badem yağı ile bozarak o yağdan kulağına damlatsa, Allah’ın izni ile iyileşir.

4. Tam bir itikat, sağlam bir niyet ve kuvvetli bir inanç ile 7 gün oruç tutup riyazet ve perhiz yaptıktan sonra bir kenara çekilerek ve her gün 180’i bir misli artırarak (180, 360, 540, 720..) şeklinde 40 gün zikrine devam eden kimse, Allah’ın izniyle ulvi (yüksek) ruhani varlıkların zikirlerini ve seslerini duyar hale gelir.

5. Herhangi bir kimsenin kalbini etkisi altına almak isteyen kişi, bu ismi aradaki soğukluk, kin, nefret ve düşmanlık gibi hususlar olsa bile bunların giderilmesi niyeti ile, seher vakti, (18.000) defa “YÂ SEMİ’” diye okuyan ve her yüzde istediği kimsenin isteğinin yerine gelmesi için dilekte bulunan kimse, istediği kişinin kalbini etkisi altına alır, kendine bağlar; sevgi ve ilgi hasıl olur ve dolayısıyla aradaki soğukluklar ve düşmanlıklar yok olup gider.

6. Perşembe günü kuşluk namazından sonra 500 kere zikretmeye devam eden kimsenin yaptığı hiçbir dua geri çevrilmez.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال