Eş-Şekur Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Eş-Şekur Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Eş-Şekûr : الشكور


Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 526
Anlamı: Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren
Kerameti: Geçim Darlığı ya da gönül Darlığı olan Ya Şekur ismi şerifini 41 kere suya okuyup içmelidir. Talihin açıklığı, bol rızık için okunur.

Şekur | Eş-Şekur İsminin Anlamı

Şekûr isminin lügat anlamı:


Şekera kökünden türemiş olan eş-Şekür ismi; teşekkür etmek, işin, amelin karşılığını vermek, dolu olmak, cömert olmak anlamlarına gelmektedir. eş-Şekur ismi mübalağa ve devamlılık ifade eder.

EŞ-ŞEKÛR: Kendi hoşnutluğu ve rızasını kazanmak niyetiyle yapılan işleri bol sevapla karşılayan ve mükâfatlandıran…

Şekûr isminin ıstılah anlamı:

Şekûr; kendisi için amel edenlerin mükâfatını bol bol verendir.

Şekûr; az veya çok her itaati ödüllendirendir.

Şekûr; kullarının az ibadetine karşılık çok mükâfat veren, onların ecirlerini kat kat artırandır.

Şekûr; kulunu yaptığı amelin en güzeliyle değerlendirendir.

Şekûr; kullarını övüp onların derecesini yükseltendir.

Şekûr; kesintisiz ve bol olarak veren, öven ve kulunun mükâfatını artırandır.

Şekur | Eş-Şekur Fazileti ve Sırları

1. Bu ismi usulüne uygun olarak okuyan kimseler, her türlü kaza ve belalardan korunur. Cenab-ı Hak, bu ismi okuyup virt edinen kimseyi, EŞ-ŞEKÜR ismi hürmetine büyük, küçük her türlü fenalıklardan korur.

2. Her gün 526 defa zikreden kimse, verilen nimetlere jükretme lezzetini, ibadete devam etme zevkini ve muhtaç olanlara da ikram etme özelliğini kazanır.

3. Bu ismin zikrine devam eden kimse, sağlıklı kalır ve çok mal sahibi olur.

4. Ağır cüsseli ve nefes darlığı çeken kimseler, 41 defa yazıp su ile silip bozduktan sonra, bu sudan içse şifa bulur; görme zorluğu veya göz ağrısı çeken kimselerin gözüne bu sudan sürülse gözünün nuru artar.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال