Er-Rezzak Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Er-Rezzak Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Er-Rezzak : الرزّاق


Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 308
Anlamı: Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden
Kerameti: Bol rızıklı ömür için okunur.Her sabah namazından sonra 308 defa Ya Rezzak ismini zikredenin rızkı artar, maddi sıkıntıları sona erer.Kötülüklerden ve fitnelerden korunmak için sabah namazı vakti girmeden evin dört tarafına 10 ar defa Ya Rezzak ismi okunur.

Rezzak | Er-Rezzak İsminin Anlamı

Rızk kelimesinden türetilen er-Rezzâk ismi; rızık veren anlamına gelmektedir. Mübalağa ve devamlılık ifade eder. Kullarına dilediği gibi ve sürekli rızıklar verendir.

ER-REZZÂK: Dilediğine bol bol rızk veren; rızka muhtaç olan bütün mahlûkata rızkını veren. Yarattığı varlıkların hayatını devam ettirecek maddi manevi muhtaç oldukları her türlü rızkı verip son nefeslerine kadar yaşamalarını sağlayan…

Rezzâk isminin ıstılah anlamı:

Rezzâk; kullarının ihtiyaç duyduğu her şeyi verendir.

Rezzâk; canlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri için bütün imkanları verendir.

Rezzâk; maddi ve manevi her türlü güzelliği verendir. Rızk; sadece maddi şeyler veya yiyecek, içecek değildir. Araplar, “Ruziktu bi veledin (Bir çocukla rızıklandırıldım)” derler. Buna göre eş, evlat, annebaba, kardeş, arkadaş gibi bütün güzellikler “rızk” kapsamının içindedir.

Rezzâk; görünen ve görünmeyen bütün bağışların sahibidir.

Rezzâk; ismi Allah‟tan başka hiçbir insana, sisteme veya otoriteye verilemez.

Rezzak | Er-Rezzak Fazileti ve Sırları

1. Borçtan ve maddi sıkıntılardan kurtulmak ve borçlanacak duruma düşmemek için REZZAK isminin zikrine başvurulur.

2. Kalbinde sıkıntı ve içinde daralma olan bir kimse belirtilen miktarda okursa, sıkıntısı gider, genişlik ve ferahlık kazanır.

3. Her gün sabah namazından sonra veya güneş doğarken (308) defa okuyan kimse, hiç ummadığı yerlerden ummadığı şekilde rızk sahibi olur ve çeşitli nimetlere kavuşup bolluk içinde yaşar.

4. Sabah namazından önce evinin sağ tarafından başlayıp her köşesinde “YA REZZAK” diye okuyan kimsenin rızkı geniş olur.

5. Günde 315’er kere beş gün zikrine devam eden kimsenin maddi isteği yerine getirilir.

6. 21 gün yemekten önce “YA REZZAK” okuyan kimsenin zihni açılır. Hafızası kuvvetli, anlayışı ince ve kolay olur.

Bir hatırlatma: Esma-i İlahilerden her biri kendi başına okunabildiği gibi, ilgili ayetlerle de bağlantılı olarak okunabilir. Mesela, rızk isteyen bir kişinin;

“Hiç kuşkusuz, Allah Rezzâk’tır, bol bol rızık verir. Kuvvet sahibidir, Metîn’dir; güçlü ve dayanıklıdır.”(Zâriyât, 51:58) ayetiyle okuyup dua etmek gibi..

Çünkü bu şekilde, ayetlerle dua ederek yüce Allah’ın hoşuna giden “ilim-bilgi”yolunu tercih etmiş ve Kuranı bildiğinizi göstererek, O’nun ifadeleriyle yine O’nu razı etmiş olursun.. Ondan istemek zorundayız çünkü:

“Göklerin ve yerin kilitleri/anahtarları O’nundur. Rızkı, dilediğine açıp bol bol verir. Kısarak, ölçüyle de verir. Gerçek şu ki, O her şeyi en iyi biçimde bilmektedir.”(Şûra, 42:12)

Vermezse de üzülmemek lazım. Aşırı istekte bulunsak bile olmayınca isyan etmemek, “bir hikmeti vardır yada benim için hayırlı değilmiş ki bana vermiyor..” demek lazım. Nitekim Kuranda bu hususa işaretle şöyle buyuruyor: “Eğer Allah, kulları için rızkı yayıp döşeseydi, yeryüzünde mutlaka azarlardı. Ama O, dilediğince ölçülü olarak indiriyor. Çünkü O, kullarından gereğince haberdardır, onları iyice görmektedir.” (Şûra, 42:27)

Yani kime ne kadar vereceğini iyi bilir. Ona teslim olmak verdiğine razı olmak ve daha muhtaç olanları düşünerek, verdiği kadarına da şükretmek gerekir.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال