Er-Rafi Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Er-Rafi Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

Er-Rafi : اَلرَّافِـــعُ


Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 351
Anlamı: Yukarı kaldıran, yükselten
Kerameti: İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için okunur.Fakirlikten ve zalim şerrinden muhafaza olur.Rızkı ve derecesi artar.

Rafi | Er-Rafi İsminin Anlamı

Rafi isminin lügat anlamı:


Ref kelimesinden türetilen er-Râfî ismi; maddi veya manevi bir şeyi kaldırmak, yüceltmek ve yükseltmek anlamlarına gelir. Kur’an’da Rabbimizin özel ismi olarak değil, fiil olarak kullanılmaktadır. el-Hâfıd isminin zıt anlamlısıdır.

ER-RÂFİ’: Dilediğinin makam ve mertebesini yükselten, dostlarını yücelten; dilediğini aziz kılan. Zilletten izzete terfi ettiren (yükselten), düşeni kaldıran, dereceleri artıran…

Rafi isminin ıstılah anlamı:

Rafi; dilediğine peygamberlik vererek onları yükseltendir.

Rafi; dilediği ve dileyen kimseleri derecelerle diğer insanlardan üstün kılandır.

Rafi; iman edenleri yüceltendir.

Rafi; ilim ehlini yüceltendir.

Rafi; kelime-i tayyibeyi, yani güzel kelimeyi yüceltendir.

Rafi; salih amelleri yüceltendir.

Rafi; saliha kadınları yüceltendir.

Râfî; Kur’an ezberleyen ve Kur’an’a uyanları yücelten, yükseltendir.

Rafi | Er-Rafi Fazileti ve Sırları

1. Bu ismi, bu miktarda saatinde ve zamanında okumaya devam eden kimse, istediğinin gönlünü kendine bağlar.

Bu ismin ve terkibinin müthiş bir tesir gücü vardır. Dün­ya ve ahiret derecesini yükseltmek isteyenler, halk arasın­da sevilip sayılarak şeref itibar görüp yücelmek, Allah (c.c) tarafından sevilmek isteyenler bu mübarek ismin etkisiyle istediklerine ulaşabilirler.

2. Bu ismin zikrine devam edip vird edinenlerin üzerin­den gam, kasavet ve keder kalkar.

3. Bir yere rüzgar estirmek için bu ismin tertibine (ya­pıldığı usule) başvurulur. Rüzgar ne taraftan eserse, tertibi yapan kimse o tarafa arkasını döner. Çokça tecrübe olun­muştur.

4. Zulmünden korkulan bir kimsenin huzuruna girmez­den önce 70 kere okuyan kimse, o zalimin zulmünden emin olur.

5. Saldırı ve malının gasp edilmesinden korkan kimse 70 kere okursa korunur.

6. Gece yarısı, 351 kere okuyan kimse, gönül rahatlığına ulaşır, işlerinde kolaylık görür, zenginleşir, isteğine kavuşur.

Kısacası, her türlü işte başarılı olmak, makam ve mev­kide yükselmek, şeref ve itibar sahibi olmak isteyenlerle, zenginlik, mal, mülk elde etmek isteyenler, bu ismin zikrine devam etmelidirler.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال