El-Vehhab Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Vehhab Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Vehhab : الوهّاب


Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 14
Anlamı: Her türlü nimeti devamlı bağışlayan
Kerameti: Sıkıntısız borçsuz bir hayat için okunur.Dua edilirken 7 defa zikr olunursa duanın kabulune vesile olur. Zeka ve anlama güçlüğü olanlara yazılarak içilirse faydası olur.

Vehhab | El-Vehhab İsminin Anlamı

El-Vehhab ismi “hibe” kelimesinden türetilmiştir. Kelime anlamı; karşılıksız, her yerde ve her zaman bağış yapan anlamındadır.

EL-VEHHÂB: Karşılıksız ve sebepsiz olarak bolca ihsan eden, ikram ve hediyelerde bulunan. Yüce Allah, bu isminin gereği olarak, dilediğine ilim, hikmet ve hidayet, dilediğine de mal-mülk, makam-mevki ve şan-şöhret ihsan eder. Bu ihsan ve ikramları iyiye kullanmak ve ona şükretmek de bize düşer…

Vehhab isminin ıstılah anlamı:

1-Vehhab; hastalara Şifa, dertlilere deva verendir.

2-Vehhab; çocuğu olmayanlara çocuk verendir.

3-Vehhab; yolunu kaybedenlere hidayet eden, yol gösterendir.

4-Vehhab; mubalağa ve devamlılık ifade eder. Allah‟ın kullarına karşılıksız bir şekilde, sürekli bağışta bulunması bugüne kadar devam etmiştir, bundan sonra da devam edecektir.

Vehhab | El-Vehhab Fazileti ve Sırları

1. Bir kimse her beş vakit namazın farzını kılıp selam verdikten sonra yerinden ayrılmadan 14 (on dört) kere bu ismin zikrine devam ederse, yaşadığı sürece yokluk ve geçim sıkıntısı çekmez. Yüce Allah o kimseye bu ismin zikri hürmetine bol dünyalık verir.

2. Aynı şekilde veya mümkün olursa secdede zikretmeye devam ederek Allah’tan ilim, hikmet ve hidayet dilese, dileği yerine gelir, yüce Allah’ın ihsan, ikram ve lütuflarına mazharolur.

3. EL-VEHHAB ismini çokça zikreden kimsenin kısmeti geniş ve rızkı bol olur. Sabah namazından sonra 186 defa zikre devamı daha uygundur.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال