El-Mütekebbir Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Mütekebbir Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Mütekebbir : المتكبّر


Günü: Perşembe
Vakti: Müşteri
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 662
Anlamı: Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren
Kerameti: İzzete ve refaha nail olmak için okunur.Her gün sabah namazının ardından 664 defa Ya Mütekebbir ismini zikreden itibarlı olur. Her gün müşteri saatinde 262 defa okuyanın bereketi artar.

Mütekebbir | El-Mütekebbir İsminin Anlamı

1-Mütekebbir; büyük ve büyüklenendir.

2-Mütekebbir; değerli ve kadri yüce olandır.

3-Mütekebbir; bütün ihtişamın sahibidir.

4-Mütekebbir; ululuğun son derecesidir.

5-Mütekebbir; ihtiyaç ve noksanlığı gerektiren her şeyden münezzehtir.

Mütekebbir ismi, sadece Haşr suresinde Allah’a izafe edilerek geçmiştir. Kur’an da toplam 6 kez geçmektedir. İnsanlar için kullanıldığında boş yere büyüklük taslayan, kibirlenen ve gururlanan anlamlarına gelmektedir.

Kibirlenen kimselerin yeri cehennemdir. Allah onların kalplerini mühürler.

“Onlara içinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin! Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür! denir.” (Nahl 29)

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Kalbinde hardal tanesi ağırlığı kadar kibir bulunan kimse cennete giremeyecektir.

“Kim Allah için bir derece alçak gönüllülük gösterirse buna karşılık Allah onu bir derece yükseltir. Kim de Allah‟ın emrine karşı gelerek bir derece kibirlenirse Allah onu bir derece alçaltır, sonunda onu aşağıların en aşağısında kılar.”

Mütekebbir | El-Mütekebbir Fazileti ve Sırları

1. Bu ismin zikrine devam eden kimse, adli ve idari üst makamlardan ne dilerse reddolmaz. Ancak haklı olması şartıyla. Zaten bu tür şeyleri kötülük için kullananlar ve haksızlık yaparak kazanç temini için kullanmaya kalkanlar, mutlaka cezasızını çekecekleri gibi, büyük vebal altına da girmiş olurlar.

2. Bu miktarda zikre devam eden kimse, her türlü etkili ve yetkili kimseyi, ister devlet başkanı olsun, ister bakan, isterse diğer yetkililer ve büyük zenginler olsun, Allah’ın izniyle herkesi etkisi altına alabilir.

3. Bu ismin zikrine belirtilen miktarda vird edinip devam eden kimse, Yüce Allah’ın izniyle yüceliklere erer.

4. El-Mutekebbir isminin zikrine her gün sabah namazının ardından 664 defa okuyarak devam eden kimseye, zalim ve zorbalar itaat eder, sözü, sohbeti etkili hale gelir.

5. Bu ismi, üç köşeli bir gümüş yüzük üzerine kazıyıp parmağında taşıyan kimse, hangi zalim ve zorbanın yanına girse, onun yanında küçülür ve emrine itaat eder hale gelir.

6. Bu ismi 101 defa bir kâğıda yazıp başında taşıyan kimsenin yüce Allah, kadir ve kıymetini artırır, itibar ve rütbesini yükseltir.

7. Bu ismi zikredenlerin görünüşlerinde heybet, maişet ve geçimlerinde bereket hâsıl olur.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال