El-Mukit Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Mukit Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Mukit : المقيت


Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 550
Anlamı: Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren
Kerameti: Bir bardak suya 7 kere okuyup üfleyip içilse kötü ahlaktan kurtulunur.İhtiyacı olanı kazanmak ve bol rızık elde etmek için, Muhtaç olunan şeyi kazanmak için.Açlık hissetmez. Fenalıklardan korunur, rızkı kolaylaşır, bereketi artar.

Mukit | El-Mukit İsminin Anlamı

Mukit isminin lügat anlamı:

Kût kelimesinden türemiş olan el–Mukît ismi; azık, gıda, besin, güç yetirme ve şahit anlamlarına gelmektedir.

EL-MUKİT: Her şeye muktedir olan; her şeyin karşılı­ğını veren; her türlü mahlukata münasip rızk veren.

Allah Teâlâ, hükmünde, iradesinde ve iktidarında hür ve serbesttir; saltanat ve icraatında bağımsızdır. Hiçbir baskı ve zorluk altına alınması mümkün olmayandır. Allah (c.c), mülkünde istediği gibi tasarruf eder ve dilediğine rızk bolluğu, dilediğine güç ve iktidar verir. Kimse ona “ne­den böyle yaptın veya şöyle yapmadın..?” gibi bir soru soramaz. Ama o herkesi kolayca ve rahatça isterse sorguya çeker, kimse engelleyemez:

Mukît isminin ıstılah anlamı:

Mukît; her şeyin karşılığını verendir.

Mukît; varlıkların gıda ve rızıklarını ulaştırandır.

Mukît; her şeye güç yetirendir.

Mukît; her şeye şahit olandır.

Mukît; her şeyi muhafaza edendir.

Mukît; kullarının yardımına koşan, imdat elini uzatandır.

Mukit | El-Mukit Fazileti ve Sırları

Galibiyet elde etmek isteyen herkes ve özellikle asker­ler, bu ismin gölgesinde Allah’a sığınmalı ve tertibine yani gününe, saatine ve miktarına uygun olarak zikrine devam etmelidir.

1. Bu tertibi yerine getiren savaşçılar, savaşlarında mutlak başarı elde ederler. Bu simin zikrine devam ederek savaşırlar­sa Allah’ın yardımı ile hiçbir zayiat vermezler.

2. Bir kağıda yazılıp suyla bozulduktan sonra suyu tar­laya serpiştirilse, tarlada mahsul bol ve bereketli olur.

3. Oruç tutmak kendisine zor gelen, açlığa dayanama­yan kimse yazıldığı kağıdı koklasa açlık hissi kesilir.

4. Su dolu bir testiye (550) defa okunup üflense ve testinin üzerine veya kapağına “EL-MUKIYT” yazılsa, bu testinin suyundan içenler, her tülü tehlike ve korkudan güven içinde olurlar. Bu sudan çok ağlayan çocuğa içirilse ağlaması kesilir.

5. Bu ismin zikrine devam eden kimselerin rızkı bol olur, ihtiyacı olan her şeye sahip olur.

6. “EL-MUKİT” ismi “ER-REZZAK” ismiyle birlikte ya­zılıp bir iş yerine asılsa orada bereket hasıl olur, o iş yerin­de darlık ve sıkıntı çekilmez.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال