El-Muizz Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Muizz Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Muizz : المعز


Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 117
Anlamı: İzzet veren, ağırlayan
Kerameti: Fakir ve zelillikten kurtulmak için okunur.Mahlukata karşı heybetli görünür. Kimseden korkmaz.

Muızz | El-Muizz İsminin Anlamı

Muizz isminin lügat anlamı:


İzz ve izzet kökünden türeyen el-Muizz ismi; güç, galibiyet, şiddet, şeref ve üstünlük anlamlarına gelmektedir. El-Muizz ismi kendisinden hemen sonra gelen el-Muzill ismiyle müzdevicedir.

EL-MUİZZ: İstediğine izzet ve şeref verip yüceltip yükselten, ağırlayan, onurlandıran…

Muizz isminin ıstılah anlamı:

Muizz; hiçbir zaman mağlup edilmeyendir.

Muizz; güç ve kuvvette eşi benzeri bulunmayandır.

Muizz; izzet, şeref ve üstünlük sahibidir.

“Ona “Allah’tan kork!” denildiği zaman, gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. O ne kötü yataktır!” (Bakara, 2:206)

Evet, öyle insanlar vardır ki, Allah’ı tanımaz, bilmez, sadece Allah’ın olan ve ona ait olan özel hâzinesine varıp dayanır, mahremiyetine tecavüz eder. Ona özel bir şey olan şeref ve onur gibi kıymetli şeyleri başka yerlerde ve başka şeylerde arar. Oysa el açıp yalvardığı şeyler, kapısında beklediği kimseler, sadece kendisini küçültmeye, alçaltmaya yarar da şeref ve onur sahibi olmaya değil. Onur ve izzet, şeref ve gurur sadece Allah’a kul olmaktadır. Makamda mevkide, parada pulda değil, şan şöhret gibi geçici ve aldatıcı şeylerde de değildir. Allah’a kul olan şereflenir, onurlanır. Yüzünü yere koyup nefsinin gururunu kıran, onun esaretinden kurtulur ve hürriyete kavuşur; böylece de gerçek şeref onura kavuşmuş olur.

Muızz | El-Muizz Fazileti ve Sırları

1. Bu ismin gölgesine sığınıp gerektiği miktarda, gün ve saatinde okuyan kimse, ebedî mutluluğa kavuşur. Açık veya gizli, iç veya dış, bilinen veya bilinmeyen, görünen veya görünmeyen bütün işlerinde yüceliklere erişir. Bir daha geriye düşmez. Adı sonsuza kadar hayırla anılır.

2. Nakledildiğine göre, Hacı Bayram Velî’nin, (43) yıl bu ismin zikrine devam ettiği söylenmektedir. Ayrıca herhangi bir saat gözetmeden okuduğu da nakledilmektedir. Allah dostları, yıldızların seyrini beklemez, istedikleri zaman zikre devam ederler. Buhur, saat, miktar ancak avama göredir.

3. Cuma ve Pazartesi geceleri, akşam namazından sonra 140 kere okuyan heybet ve hürmet sahibi olur. Korku ve saygısı sadece Allah’a karşı olur, başka şeylerden korkmaz.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال