El-Müheymin Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Müheymin Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Müheymin : المهيْمن


Günü: Perşembe
Vakti: Müşteri
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 145
Anlamı: Müheymin: Gözeten ve Koruyan
Kerameti: İnsanların düşüncelerini anlar korunur.Günde 100 defa tenha bir yerde okuyanın kalbi nurlanır. Günde 145 defa okuyan bela, musibet ve düşman şerrinden korunur. İlim ve imanı artar.

Müheymin | El-Müheymin İsminin Anlamı

EL-MÜHEYMMİN

Bütün varlıkları ilmi ve kontrolü altında tutan, görüp gözeten, himaye eden, koruyan demektir.

Müheymin isminin ıstılah anlamı:Müheymin; dünyada kendisine kulluk yapanlara eksiksiz karşılık verendir. Müslümanca yaşayıp ölenlere tam bir mükâfat verendir. Onların mükâfatlarını eksiltmeyendir. Onları yaptıklarının en güzeliyle değerlendirendir.

Müheymin; İbn-i Abbas‟a göre, insanların yaptıklarını murakabe eden, kontrol eden demektir. Allah şahittir, Rakîbtır, kullarının yaptıklarını kontrol eder, kulun kendisini ve amellerini muhafaza eder.

Müheymin; Hasan Basri‟ye göre, peygamberi kavlen ve fiilen tasdik etmek demektir.

Müheymin; İbni Faris‟e göre, şahit anlamındadır. Allah, kullarının amellerini müĢahede eder. Onları devamlı görür, kontrol eder. Denetler ve zaman zaman uyarır.

Müheymin; emin, kendisine emanet olunan anlamında kullanılır. Allah kendisine güvenilen, emin olarak kabul edilendir.

Müheymin; Kurtubi‟ye göre, her şeyden yüksek ve yüce olan demektir.

Müheymin | El-Müheymin Fazileti ve Sırları

1. EL-MÜHEYMİN ismini belirtilen miktarda zikreden kimse, her şeyden evvel manevi duyguları ve melekeleri kuvvet kazanacağı için rakibine üstünlük sağlar. Herkes tarafından sevilir, sayılır hale gelir.

2. Karşı tarafa emniyet telkin eder ve sözlerine güvenilir. Gerek ailesi ve gerek yakınları tarafından sahip olduğu güven sayesinde manevi bir hâkimiyet ve üstünlük sağlar, aile fertleri sözünden dışarı çıkmaz, danışarak iş yaparlar.

3. Hz. Yunus (a.s)’ın, balığın karnında bu mübarek ismin zikrine devam ettiği ve bu sayede zikir saati olan Müşteri saatinde yüce Allah’ın izniyle kurtulduğu söylenir.

4. Her türlü zorluk ve darlıktan, sıkıntı ve bunalımdan bu ismin zikrine devam etmekle kurtulmak mümkündür.

5. Bu ismin zikrine devam eden kimselere manevi sırlar açılır, bilmediği ilimlere ve sırlara kavuşur.

6. Temiz bir kâğıda Zühal’in eşref saatinde yazıp üstünde taşıyan kimse, zalimlerin şerrinden emin olur.

7. Kamer (ay)’ın eşref saatinde gümüş bir yüzük üzerine 5 defa yazıp parmağında taşıyan kimse her türlü şeytan ve cin şerrinden ve insanların şerrinden emin olur, afetlerden ve belalardan korunur.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال