El-Latif Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Latif Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Latif : اللطيف


Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 129
Anlamı: En ince işlerin bütün nceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran
Kerameti: Ya Latif ismini zikreden huzura kavuşur, her şeyde başarılı olur. Maddi durumu düzelir. Hasta olan iyileşir. Dileklerin olması, kısmet ve rızık için Okunur.Günde 16641 defa okunması tavsiye edilmiştir.

Latif | El-Latif İsminin Anlamı

Latif isminin lügat anlamı:


Latif ismi iki ayrı kelimeden türetilmiştir. Birisi, lütuf diğeri ise letafettir. el-Latif ismi lügatte; kibar, nazik, ince, şeffaf olmak, merhamet ve şefkatle davranmak, yaklaşmak ve iyilik yapmak anlamlarına gelmektedir. Kur‟an‟da 7 kez Allah’a izafe edilerek zikredilmiştir.

EL-LATÎF: Lütuf ve keremi bol olan.. Lütfeden. İnayet ve ihsanı sınırsız olan.. Kulun istek ve ihtiyaçlarını yumuşaklıkla ve kolayca ulaştıran. En ince ve nasıl yapıldığı bilinmeyen işleri bilen, derinliklere ve bilinmezlere nüfuz eden.. Bilinen veya bilinmeyen, görülen veya görülmeyen yerlerden, akla, hayale gelmeyen yollardan ve yerlerden kuluna nimetler, hayırlar ve faydalar çıkaran, sürekli lütfeden…

Latif isminin ıstılah anlamı:

Latif; bütün fayda ve güzellikleri en ince ayrıntılarıyla bilendir.

Latif; mahlukatın ihtiyaçlarını en ince noktasına kadar bilen ve bu ihtiyaçları incelikle onlara ulaştırandır.

Latif; yarattıklarına yumuşaklıkla davranan, merhametli ve lütufkar olandır.

Latif; insanlara bilmedikleri ve ummadıkları yerden ihsanda bulunandır.

Latif; insanları güçlerinin üstünde bir şeyle sorumlu tutmayandır.

Latif; insanlara hak ettiklerinin fazlasını veren, itaat ettiklerinde kullarını öven, isyan ettiklerinde rızklarını kesmeyendir.

Latif; ince işleri, sırları, her şeyin detayını bilendir.

Latif; kendisi gözle görülmeyendir.

Latif; kullarına hem dünya hayatında hem de ahirette lütufta bulunandır.

Latif | El-Latif Fazileti ve Sırları

1. Bu ismin zikrine usulüne uygun olarak devam eden kimse, işinin görülmesi için katına çıktığı makamlarda kabul görür ve isteğini elde eder.

2. Bir kimse, bir yere, işini gördürmek için bir kişi gönderse de o kişinin adının harflerinin ebced karşılığı kadar bu ismi zikretse, gönderdiği kişi istediği şeyi elde eder. Yüce Allah bu ismin zikri hürmetine o kişiden bu ikramını esirgemez.

3. Her gün beş vakit namazın arkasından (129) defa “YÂ LÂTÎF” diyerek, işlerini Allah’a havale eden kimse, giriştiği her işte başarılı olur. Darlık ve sıkıntıya düşmez, zorlukları kolayca geçer, bela ve musibetlerden korunur.

4. Zor bir işle karşılaşıp nasıl çözeceğini bilmeyen ve sıkıntısı kendini rahatsız eden kimse, temiz bir kalp ve iyi bir niyetle (16.641) defa bu ismi zikreden kimse, problemini çözer ve sıkıntısından kurtulur.

5. Rızk darlığı ve geçim sıkıntısı çeken kimse, aynı miktarda bu ismi okuyup arkasından halini Allah’a arz ederek dua ederse yüce Allah, onun sıkıntısını çözer, rızkını genişletir.

6. Kendisi için hayırlı olduğuna inandığı herhangi bir iş için (16.641) defa zikreden kimse, niyetine ulaşır, istediğini elde eder.

7. Her gün (133) defa okumaya devam eden kimsenin, zor işleri kolaylaşır, Allah’ın lütfuna mazhar olur.

8. Her gün (9) defa zikreden ilahi tecellilere kavuşur, rızkı genişler.

9. Bir kimse her gün, “YÂ LÂTİF” ismini “Besmele” ile birleştirerek, “BİSMİLLÂHİ’L-LÂTİF” şeklinde (698) defa zikretse, her ne isteği ve arzusu varsa yerine getirilir.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال