El-Kuddüs Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Kuddüs Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Kuddüs : القدّوس


Günü: Perşembe
Vakti: Müşteri
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 170
Anlamı: Kuddüs: Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz
Kerameti: Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği için okunur.Günde 100 defa okuyan kalbin manevi hastalıklarından kurtulup, insanlar arasında sevilen, saygı duyulan kişi olur. Vesveseden kurtulur. Şeytanın hilelerinden uzak olur.

Kuddüs | El-Kuddüs İsminin Anlamı

EL-KUDDÜS:

Hatadan, kusurdan, eksiklik ve acizlikten temiz, pak ve müberra, mukaddes ve münezzeh olan demektir.

Kuddûs; her vasfında mükemmel, sınırlamaya ve tasvire sığmayandır.

Kuddûs; hiçbir leke kabul etmeyen ve her türlü ayıptan tertemiz olandır.

Kuddûs; bütün kemal sıfatları taşıyan ve bütün üstün ve mükemmellikleriyle övgüye layık olandır.

Kuddûs; her türlü kötülük, çirkinlik, eksiklikten berî, yaratıklardan herhangi birine benzemekten, kemaline aykırı her şeyden uzaktır.

Kuddûs; idrak edilmekten ve kendisine ulaşılmaktan uzaktır.

Kuddûs; herhangi bir denk, rakip, eş ve alternatife sahip olmaktan üstün ve büyüktür.

Kuddûs; en mükemmel, en muazzam ve en kapsamlı olan sıfatlarından herhangi bir sıfatın eksikliğinden münezzehtir.

Kuddûs; akılların kuşattığı, hayallerin tasavvur ettiği ve bütün fikirlerin etrafında dönüp dolaştığı her şeyden münezzehtir.

Kuddûs; yok olmayı ifade eden her durumdan berîdir.

Kuddûs; celâl, cemâl ve kemâl sıfatlarına layıktır.

Kuddûs; insanların çoğunun kemal ve üstünlük olarak kabul ettikleri her türlü vasıftan uzaktır. Çünkü onlar kendi sınırlı özelliklerine göre değerlendirirler

Kuddûs; sonradan yaratılmışlara benzemekten uzaktır. (Muhalefetün li‟l-Havâdis)

Kuddûs; faziletleri ve güzel vasıfları sebebiyle daima övülendir.

Kuddûs; gayet mukaddes, her şaibeden münezzeh, her vasfında ekmel, tahdid ve tasvire sığmaz.

Kuddüs | El-Kuddüs Fazileti ve Sırları

1. EL-KUDDÜS isminin zikrine devam eden kimsenin, üzerinden kötü huylar temizlenip kalkar, güzel ahlaka sahip olur. Böylece kalbi temizlenip nurlarla dolar.

2. EL-KUDDÜS isminin zikrine devam etmek, insanı Allah’a yaklaştırır ve himayesine sokar. Böylece manevi bir dostluk oluşur. Artık o kimsenin varsa gizli sırları açığa çıkmaz. Her yerde adından hayırla ve övgüyle söz edilir.

3. özellikle Cuma geceleri okunması pek çok faydalar getirir. Mesela, korku ve evhamdan, nazar ve hasetten yani kıskanç bakışlardan korunma sağlar.

4. Cuma gecesi VEFKİ yapılır ve üzerine (170) kere (YA KUDDÜS) okunarak, ruh sağlığı bozuk, evhamlı, korkulu bir kimsenin boynuna asılarak, 7 gün aynı şekilde (170) kere suya okunup hastaya içirilirse Allah’ın izniyle hasta sağlığına kavuşur, korku ve evhamdan kurtulur.

5. Havas ilmiyle uğraşanlar, “içki, kumar ve zina gibi kötü huylara müptela olmuş bir kimse, VEFKİNİ yaptırıp üzerinde taşıyarak, her gün bir bardak suya (170) kere bu esmayı okuyup üfleyerek içmeye devam ederse, kısa zamanda bu huylarından kurtulur” demektedirler.

6. Ruhani varlıklarla bağlantı kurmak için, devamlı olarak bu ismin zikredilmesi ve her üç, beş veya yedide bir; “Sübbûhun, Kuddûsün, Rabbünâ ve Rabbü’l-Melâiketi ve’r-Ruh” denilmesi gerekir.

Böyle yapıldığı takdirde, kısa bir zaman sonra, zikri çeken kimseye olağanüstü haller belirir; ışıklar ve nurlar görmeye başlar. Önce sadık rüyalar, sonra da açıkça ruhanileri görür. Altıncı hissi açılıp etkinleşir, dışa karşı etkisi artar. Bilhassa ruhsal hastalıklara ve saraya müptela olmuş kimselerin tedavisinde etkili olur.

“EL-KUDDÜS” ismi şerifi ile ayrıca; vesveseye, melankoliye, hayalet görmeye, uykuda veya uyanıkken korkup ya, cinlerin baskılarına karşı 170 kere okunarak Allah’a Sığınılırsa etkili olur ve bu tür rahatsızlıkları uzaklaştırır.

7. Bir anlamı da temizleme, takdis etme olan “El Kuddûs” isminin zikrine devam eden kimse, her türlü şehvetten ve yüz kızartıcı suçtan, kusurdan temizlenir, nuranilik kazanır.

8. Cenab-ı Hak, bu isminin bir yönüyle evrendeki pislikleri giderip, temizlik ve güzelliğe kavuşturmaktadır. Yoksa her baharda veya yazda ölen diğer hayvanların leşleri veya ölülerin cesetleri bir yana, sadece sinekler bile dünyamızı kokutmaya yeter de artardı bile..
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال