El-Kahhar Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Kahhar Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Kahhar :القهّار


Günü: Salı
Vakti: Merih
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 306
Anlamı: Her şeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olan
Kerameti: Zalimleri kahretmek için.Ya Kahhar ismini her gün okuyanların kalbinde dünya sevgisi kalmaz. Nefsine yenik düşmez.

Kahhar | El-Kahhar İsminin Anlamı

EL-KAHHAR: Mutlak galip ve her an kahretmeye muktedir olan, her şeye galip gelen, gücünün üstünde güç olmayan ve bütün düşmanlarını kahreden.

Düşmanlarını ezmekte, mazlumları korumakta ve masumları ezip haklarını gasp edenlerden geri alma konusunda Allah’tan daha güçlü ve daha çabuk kimse yoktur. Kendisine yükselen sesleri işitir, sahiplerinin kim olduğunu en ince ayrıntılarına kadar bilir. Masumları ve mazlumları korur, ezdirmez.

Beddualar ve mazlumların ahlarına kulak verir imdatlarına yetişir. Bir hadis-i şerifte: “Mazlumun bedduasından sakının..!” buyrulmuştur.

Başka hadiste ise şöyle denilmektedir:

“Mazlumun bedduasından sakının, çünkü kafir bile olsa, onunla Allah arasında perde yoktur”’8

Yüce Allah, mazlumluk konusunda canı yanan kişinin kim olduğuna bakmaz. Önemli olan onun haksızlığa uğraması ve mazlum durumda bulunmasıdır. Unutmamak lazım ki, Allah, kafir-Mümin, insan-hayvan vs., bütün mahlukatın Rabbidir. Herhangi birisi zulme uğradığı zaman, hakkını almaya gücü yetmiyor da Allah’a müracaat ediyorsa, onun hakkını kahredici gücüyle devreye giren Allah (c.c) alır.

İşte “EL-KAHHAR” ismi de burada devreye giriyor. Özellikle, canı yanan bir kişinin bunu belli bir tertibe ve belli zamanda belli miktarda okuması oldukça tehlikelidir. Çünkü bu isim iki yüzü de keskin bir kılıç gibidir. Şayet kahredilmesi için okunan kimse bunu tam olarak hak etmemişse sahibine geri döner. Bu yüzden Peygamberimiz (s.a.v), hayatı boyunca gördüğü o kadar zulme karşılık, düşmanlarına bile sadece üç defa beddua etmiş, onlar da yerine getirilmiştir. Bu nedenle bu konuya oldukça dikkat etmek lazımdır.

Kahhar | El-Kahhar Fazileti ve Sırları

1. Gece yarısı ve güneş doğarken zikredenler, düşmanlarına galip gelir ve zulmünden kurtulur. Bu yüzden mazlumlar, üzerlerindeki zulmün kaldırılması için bu isme sığınıp zikrine başvururlar.

2. Bu ismin okunmasında, esmanın miktarının artırılarak okunması, tesirinin güçlenmesine vesile olur. Verilen adetten az okunmaması ise esastır. Bu ismin etkisini görmek için, o ismin kalpte sıcaklığının duyulması şarttır.

3. “EL-KAHHAR” ismi, az önce de ifade ettiğimiz gibi, iki tarafı da keskin bir kılıç gibidir. Bu nedenle, haksız yere kahriye okuyan kimse, kendisi mahvolur. Yapılan bir beddua dua hadislerde anlatıldığı gibi, gökyüzüne çıkar ve hedefini arar, şayet bulmazsa sahibine geri döner.

4. Halka zulmeden, malına mülküne el koyan bir zalim ve zorbanın, yada ırz namus düşmanı bir kimsenin mahvı için, okuyan kimse, bunu, tenha bir yerde ve abdestli olarak, diz çökerek ve kıbleye dönük olarak yapmalıdır.

5. Kahriye okumak için belli şartlar da vardır. Bunlardan biri, önce okunacak kimsenin ıslahı için dua etmektir. Eğer ıslahı mümkün değilse, Allah’a havale etmek en doğrusudur. Çünkü kahriye okumak yapılacak en son iştir.

6. El-Kahhâr ismine ait Havas âlimleri kitaplarında pek çok konuya ait terkipler ve vefkler yapmışlardır. Ancak bunları faydalı bulmadığımız için buraya kaydetmek istemedik. Şu kadar var ki, bu mübarek ismi, sadece başkalarına zarar vermek için değildir, insanın şahsına da pek çok faydaları vardır…

7. Bir pehlivan okumayı alışkanlık haline getirse, rakipleri sırtını yere getiremezler, avukat okusa haklı olduğu bütün davarlı kısa yoldan kazanır, faydalı ve büyük işler yapan biri işlerinde başarılı olur. Zayıf okusa güçlenir. Eşinden kabalık görüp fiziksel müdahaleye uğrayan bir kadın okusa eşi artık kendine kötü muamele yapamaz.

8. Bu ismin zikrine devam eden, helal olmayan yolarda koşan haram işlerle uğraşan ve şehvetine mağlup olan bir kimse ise, şehveti söner, nefsani duygularının baskılarından kurtulur, harama ait aşırı duyguları ortadan kalkar.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال