El-Kabid – El-Kabiz Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Kabid – El-Kabiz Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Kâbıd : القابض


Günü: Perşembe
Vakti: Müşteri
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 903
Anlamı: Sıkan, Daraltan
Kerameti: Zalimin zülmünden kurtulmak için. İki ay günde 10.000 defa okuyana bazı sır perdeleri açılır.

El-Kabiz - El–Kabid İsminin Anlamı

EL-Kabid: Lütuf ve hikmetiyle istediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan. Sıkan, daraltan…

Kabid isminin lügat anlamı:

Gabd kökünden türemiş olan el-Gâbıd ismi; nimet ve rızıkları belli bir ölçüye göre veren, ruhları bedenden alan, süratle iş yapan anlamlarına gelmektedir. Araplar süratli yürüyen bir kimse için “Raculun gâbıd” derler. Malı elinde tutan bir kimse için ise “Gabeda’l-Meta” derler.

Rabbimizin bu ismi, Kur’an’da özel isim olarak değil, fiil olarak kullanılmıştır. el-
Gâbıd ismi, Esma-i Hüsna hadisinde geçmiş ve el-Bâsıt ismiyle beraber zikredilmiştir.

Kabid isminin ıstılah anlamı:

Kabid ; dilediği kullarına belli bir gaye ve hedef için darlık ve sıkıntı verendir.

Kabid ; rızıkları belli bir ölçüye göre taksim edendir.

Kabid ; ruhları alan, kabzedendir.

Kabid ; kalpleri daraltandır.

Kabid ; bütün âlemi kabza-i kudretinde, yani tasarrufunda bulundurandır.

Kabid ; kullarına verdiği nimetleri istediği an geri alabilendir.

Aralarındakilerle beraber yerler ve gökler Allah’ın ta­sarrufu altındadır ve onların idaresi de ona aittir. Bütün mahlukatın nabzını da ancak Allah tutar. Özellikle şu hik­met aleminde belki bunu tam olarak anlamak isteyenlerin dışındakiler anlayıp Allah’ı gereği gibi takdir edemiyorlar ama kıyamet günü açıkça herkes görüp anlayacak ve bile­ceklerdir. Çünkü o zaman hikmet alemi kapanacak ve kud­ret âlemi açılacaktır. Gözlerdeki perde gönüllerdeki engel ortadan kalkacaktır.

El-Kabiz - El–Kabid Fazileti ve Sırları

1. Saatine ve usulüne uygun olarak yapıldığı takdirde, yüce Allah’ın kabza-i tasarrufunda (elinde) bulunan bütün işlere ulaştırır, insan kısa yoldan muradına erer. Eğer istediği şey dine uygun ve helal ise, ne dilerse dilesin hemen olur. Bu mübarek isim, tesir gücü en fazla olan isimlerdendir.

2. Her gün, 903 kere ve özellikle Perşembe günü Müşteri saatinde zikrine devam edenin dostu ve ahbabı çok olur.

3. Şerrinden kurtulmak istenilen ve zulmünde ısrar eden zalim bir kimseye karşı, Salı gecesi, gece yarsından sonra Allah rızası için dört rekat namaz kılınır ve her reka­tında Fatiha’dan sonra zamm-i sure olarak”Fil Suresi”oku­nur, namazdan sonra da 10 bin defa “YÂ KABID” okunur ve ıslahı mümkün olamayan zalimin bertaraf edilmesi veya kahrı için dua edilirse zalim, ya zulmünden veya hayatın­dan vazgeçmek zorunda kalır, helak olur.

4. Dört gün 903 kere vird edinip okuyan kimse, düşma­nın şerrinden emin olur, huzura kavuşur.

40 lokma ekmek üzerine yazıp 40 gün birer lokma yi­yen kimse ömür boyu açlıktan emin olur, güven içinde yaşar.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال