El-Hasib Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Hasib Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Hasib : الحسيب


Günü: Cuma
Vakti: zühre
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 80
Anlamı: Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği herşeyin hesabını bütün detayları ile bilen
Kerameti: Ya Hasib ismini her gün zikredenin duaları kabul olur. Rızkı çoğalır.Düşman şerrinden korunur. Kötülüklerden muhafaza olur.

Hasib | El-Hasib İsminin Anlamı

Hasib isminin lügat anlamı:

Hasebe kökünden türemiş olan el-Hasib ismi; saymak, hesap etmek, takdir etmek, ölçmek, soylu ve şerefli olmak, yetmek anlamlarına gelmektedir. Kur’an’da farklı türevleriyle beraber çok kez zikredilmektedir. Hasib, hısab, hasibin, hasebe, yuhasibu gibi..

EL-HASİB: Bütün varlıkların, hayatları boyunca, gizli veya açık yapıp ettikleri bütün iş ve davranışlarının ka­yıt altına alıp çetelesini tutan; hesabını gören ve her şeye gücü yeten…

“Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır. Kitap veril­miş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, ara­larındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın âyetlerini inkâr ederse, bilsin ki Allah he­sabı çok çabuk görendir.”(Al-i İmran, 3:19)

Kıyamet günü, bu dünyada yaptıklarımızdan dolayı kulları arasında hesap görecek olan Allah (c.c), bu dün­yada yaptıklarımızdan dolayı derlenip toparlansınlar diye kullarına tevbe imkanı veriyor. Bu yüzden günahların, hataların, hatta isyan ve inkarın bile cezasını erteleyip ge­ciktiriyor. Ancak kıyamet günü, bunların hepsini toplayıp yazdığı veya yazdırdığı kişinin amel defterini boynuna asacak ve neler yaptığını, yapmadığını kendisine göste­rip hesabını adil bir şekilde görecek, kişiye de gösterecek. Gösterecek ki, yaptıkları sorulduğu zaman “bunu ben yap­madım” deyip inkar etmesin; yapmadıkları için de “ben yapmam gereken ne gerekiyorsa yaptım” deyip sahiplen­mesin ve övünmesin, övünemesin…

Hasib isminin ıstılah anlamı:

Hasib; kullarını görüp gözetendir.

Hasib; kullarına kafi gelip yeterli olan ve onları koruyandır.

Hasib; kullarının bütün amellerini tek tek sayıp hesap edendir.

Hasib; şahit ve şerefli olandır.

Hasib; ahiret gününde kullarını hesaba çekip sorgulayacak olandır.

Hasib | El-Hasib Fazileti ve Sırları

1.Bu ismin tertibini yerine getiren kimse cömert olaca­ğı gibi, çok cimri bir kimse üzerine okunursa, o da cömert­lik yarışında öne geçer.

2. Bu ismin, gönülleri teshir etmek için bildirilen isimler arasında yer almaktadır.

3. İşlerinde zorluklarla karşılaşan kimseler, her gün (720) defa “EL-HASİB”,isminin zikrine devam etse, zorluklar, ko­laylıklara dönüşür, beklemediği yerlerden imkan ve fırsat kapıları açılır ve rızkı kendisine koşar, işleri düzene girer.

4. Akrabalarından korkan bir kimse bu ismi, her gün, güneş doğmadan (70) kere okusa, akrabalar arasındaki düşmanlık kalkar, dostluk ve ünsiyet olur.

5. Bu ismi her gün (80) defa zikredenler, düşman, ha- setçi, göz değmesi (nazar), hırsızlık gibi hastalıklardan Allah’ın izni ile güvende olur.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال