El-Halim Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Halim Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Halim : الحليم


Günü: Cumartesi
Vakti: Zuhal
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 88
Anlamı: Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren
Kerameti: Ya Halim ismini zikreden arifler zümresinden olur. Merhametli ve sözü geçen bir kişi haline gelir. Dünyayı bırakıp, tâata yönelir. Ahlak ve hılim / huy güzelliği için okunur. Ekin ve meyvelere okunursa bereketi bol olur.

Halim | El-Halim İsminin Anlamı

Halîm isminin lügat anlamı:


Halîme fiilinden ismi fail olarak türetilmiş olan el-Halîm ismi, yapılan kötülüğe karşılık vermemek, hemen cezalandırmamak, gazap anlarında nefse hakim olmak, çok sakin, ağırbaşlı ve yumuşak huylu olmak anlamlarına gelmektedir.

EL-HALÎM: Yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden. Affı, bağışlaması ve müsamahası sınırsız, kullarına daima yumuşak huylu ve hoşgörülü davranan…

Halîm isminin ıstılah anlamı:

Halîm; cezalandırmaya gücü yettiği halde, suçluların cezasını hemen vermeyendir.

Halîm; kullarına karşı müsamahakâr davranandır.

Halîm; mühlet veren, cezaları erteleyendir.

Halîm; kullarının isyanlarına rağmen onları gizli ve açık nimetlerini vermeye devam edendir.

Halîm; isyan eden kullarına tevbe etmeleri için yeterli süre tanıyandır.

Halim | El-Halim Fazileti ve Sırları

1. EL-HALİM ismi, usulüne uygun olarak okunursa, çok serkeş, haylaz, huysuz ve yaramazları, yavaş ve uyumlu hale getirir.

2. Hayırsız koca ve yaramaz kadın (eşi) üzerine okunur. Herkes kendince çekilmez veya katlanması güç olarak bulduğu kişilerin üzerine bu ismi bolca okuyup üfleyebilirler.

3. Hz. Musa (a.s)’ın, şerrinden korktuğu Firavun’un yanına her gidişinde, “YÂ HALİM” ismini çokça okuduğu nakledilmektedir.

4. Bir işte veya bir makamda idareci olan bir kimse, her gün 88 defa bu ismi zikrederse, öfkesinden ve gazabından kurtulup sükunet bulur, idareciliğine devam eder ve rahata kavuşur.

5. Öfkeli, sinirli ve asabi kimseler, öfkelendikleri anda (88) defa “YÂ HALİM” diye zikrederse derhal öfkesi geçer ve sakinleşir. [Defalarca tecrübe edilmiştir.]

6. Gülsuyu ile ezilip mürekkep haline getirilmiş safran ile yazılıp bir iş yerine veya ekili bir araziye serpilirse bereket hasıl olur. Eğer gemiye veya başka bir araca serpilirse, gemi batmaktan, araç kazadan korunur. Eve serpilse her türlü şer ve beladan emin olur.

7. Mahkemede hakimin zulüm ve haksızlık yapmasından korkulursa, mahkemeye girerken (88) defa zikredip girilirse, hakimin hiddet ve öfkesinden ve haksızlık yapmasından emin olunur.

8. Geceleri ağlayan, uyku uyumayan bir çocuğun üzerine (88) defa okunup üflenerek üç veya yedi gece devam edilirse, çocuk huysuzluk yapmadan uyur, güzel ahlaklı, halim ve selim bir şekilde de yetişir.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال