El-Hakem Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Hakem Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Hakem : الحكم


Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 68
Anlamı: Hükmeden, hakkı yerine getiren
Kerameti: Ya Hakem ismini zikredenin içi, alemin sırlarıyla dolar.Haklı davasını kazanması için okunur.Allah katında mertebesi yükselir. Eşyaların sırrına vakıf olur. Anlama ve kavrama gücü artar.

Hakem | El-Hakem İsminin Anlamı

Hakem isminin lügat anlamı:


el-Hakem ismi; kötülüğü men etmek, zulmü önlemek, düzensizliği gidermek anlamlarına gelmektedir. Kur‟an‟da Allah‟ın ismi olarak sadece bir yerde kullanılmıştır.

EL-HAKEM: Her şeye hakkıyla hükmeden, her şeye hâkim olan; her hakkı yerine getiren.

Allah’ın yarattığı mahlukata veya kendi koyduğu kanunlara hakim olduğu, bu kanunların ve evrenin işleme şeklinden bellidir. O (c.c), kendi kanunlarının mahkumu değil, hakimidir. Mutlak hüküm ve hikmet sahibi de yalnız Allah’tır. Evrende, sürekli meydana gelen değişiklikler ve gelişmeler de bu hakimiyetin bir parçasıdır:

Hakem isminin ıstılah anlamı:


Hakem; yegâne hakim, hüküm verme yetkisine sahip ve son hükmü verecek olandır.

Hakem; verdiği hükümler hemen icra edilendir.

Hakem; kendisine müracaat edilmeden hiçbir sorun çözülmez.

Hakem; kendisinin hükmü olmadan hiçbir peygamber gelmez.

Hakem; hükmünü bozacak hiçbir kimse yoktur.

Hakem; hükmünün gerçekleşmesine mani olacak hiçbir kimse yoktur.

Hakem; taraf tutmadan durumu düzelten ve ıslah edendir.

Hakem | El-Hakem Fazileti ve Sırları

1. Vaktinde ve saatinde bu tertibi yerine getiren kimse yetkili biri ise yetkisini hatasız kullanır. Bütün işlerinde ve kararlarında isabetli davranır. Dolayısıyla kıyamet günü hesabı hafif ve kolay olur.

2. Bu ismin usulüne uygun olarak virdine devam edenler, Allah’ın izni ve iradesiyle amaçlarına çabuk ulaşırlar.

3. Hayvani gıdalardan ve şüpheli şeylerden sakınarak riyazet yapan ve tenha bir yerde 668 defa “Y HAKEM” diye zikreden kimse, “Allahümme innî es-elüke en takdî hâcetî”diye dua ederse, istediğini elde eder.

4. Gece yarısı (68) defa okumaya devam eden, gizli sırlara ve hikmete mazhar olur.

5. Haklı olduğu bir davayı kazanmak isteyen kimse, üç gün riyazetle oruç tutup sabaha karşı (4624) kere “YÂ HAKEM” diye zikreder ve sonunda secdeye kapanıp istek ve ihtiyacını dua ile Allah’a iletirse, duası kabul olur ve davasını kazanır.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال