El-Hafız Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Hafız Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Hafız : الحفيظ


Günü: Cumartesi
Vakti: Zuhal
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 998
Anlamı: Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan
Kerameti: Hergün 10 ya da 16 kere okuyana hiçkimse zarar veremez.Bir zalime beddua ederse, bedduası gerçekleşir.

Hafiz | El-Hafiz İsminin Anlamı

Hafız isminin lügat anlamı:


Hıfz kökünden türemiş olan el- Hafiz ismi; muhafaza etmek, unutmamak, yanılmamak, kaybetmemek, zayi etmemek anlamlarına gelir.

EL-HAFIZ: İyi-kötü, küçük-büyük, güzel-çirkin, doğru- yanlış, gizli-açık yapılan bütün iş ve davranışları, bütün incelikleri ile birlikte zapt edip saklayan, koruyan demektir.

Her şeyi en ince teferruatına kadar bilip koruyan ve kayıt altına alan yüce Allah, bu kayıt işlemini pek çok yol ve yöntemle yaptığını bize bildirmektedir:

Hafız isminin ıstılah anlamı:

Hafiz; kullarını koruyup gözetendir.

Hafiz; kullarının bütün amellerini eksiksiz ve yanlışsız bir şekilde kaydedip karşılığını vermek üzere saklayan, muhafaza edendir.

Hafiz; kudretiyle her şeyi dengede tutandır.

Hafiz; bu alemle ilgili yasalar koyan ve onları koruyandır.

Hafiz; kitabını ve kitabının hükümlerini koruyandır.

Hafiz; hesaplamada yanılmayan, unutmayan ve şaşırmayan’dır. Küçük büyük her şey Onun yanında tespit edilmiştir.

Hafiz | El-Hafiz Fazileti ve Sırları

1. Bu ismi şerifi şartlarına uygun olarak zikreden kimse, hasta ise şifa bulur. Bir yerde salgın hastalık varsa, onun meydana getireceği felaketten de yine bu ismiyle Allah’a sığınılır, yardımı ve himayesi istenir. Cenab-ı Hak da bu ismi hürmetine, salgın felaketini ülkenin üzerinden kaldı­rır. Çokça tecrübe edildiği söylenmektedir.

2. Sabahleyin evinden çıkan bir kimse önce Ayet’el- Kürsi’yi, sonra da “YÂ HAFÎZ, ihfaznî min külli belâin ve sûin” diye sığınsa, evine dönünceye kadar koruma altında olur.

3. Çok yerlerde gördüğümüz gibi, “YÂ HAFİZ” ismi, bir kağıt üzerine yazılıp bir mülk veya eşyanın üzerine asılsa, o eşya veya mülk Allah’ın koruması altında kalır, zarar gel­mez.

4. Tehlike durumunda “Ya Hafîz”diye zikreden kimse güvende olur, vahşi hayvanlardan da zarar görmez.

5. Her gün 10 kere zikrine devam eden zarara uğramaz. Ateş, su, cin ve insan şerrinden korunur, karın ağrısından ve sancısından, muzır hayvanların zararından korunur.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال