El-Hafid Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Hafid Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Hafid : الخافض


Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 1481
Anlamı: Yukardan aşağıya indiren alçaltan
Kerameti: Herhangi bir Murad için 500 kere ya da 3 gün oruç tutup 70 defa Oku.Kötüden ve belalardan korunmak için okunur.Okuyana düşman saldıramaz. Cin, şeytan ve insan şerrinden korunur. Bu isim; korunması için, neye okunursa, o şey muhafaza olur, korunur.

Hafid | El-Hafid İsminin Anlamı

Hafid isminin lügat anlamı:


Hafeda kökünden türemiş olan el-Hafıd ismi; kanat germek, şefkat göstermek, alçaltmak, derecesini düşürmek anlamlarına gelir. Kur’an’da Rabbimizin ismi olarak değil, fiil olarak zikredilmiştir. El-Hâfıd ve er-Râfi isimleri müzdevicedir, yani zıt anlamlıdır.

EL-HAFİD: Zalimleri, zorbaları ve firavunları alçaltan, onları hor-hakir ve zelil eden, saltanatlarını devirip değer­siz kılan; indirip bindiren…

Hafid isminin ıstılah anlamı:

Hafid; dilediğini hem dünyada hem de ahirette alçaltandır.

Hafid; peygambere ve O’na uyanlara; annebabaya ve mü’minlere şefkat etmelerini, alçak gönüllülük kanatlarını germelerini emredendir.

Hafid | El-Hafid Fazileti ve Sırları

1. Düşman üzerine 1481 kere okunduğunda onu kah­retmez, fakat düşman, çeşitli hastalık ve sıkıntılardan başı­nı kaldıramaz. Namusu, ırzı ve malı heba olur.

2. Bu ismin belirtilen miktarda zikri sırasında duygu­lanma ve kalpte sıcaklık meydana gelir gelmez ne dilense yerine gelir.

Üç gün bu ismi belirtilen miktarda zikredip dördüncü gün bir toplulukta 70 bin kere zikreden kimse hasmına galip gelir, savaşta ise zafer kazanır.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال