El-Habir Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Habir Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Habir : الخبير


Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 812
Anlamı: Herşeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar
Kerameti: Ya Habir ismini zikredende ruhaniyet kesbeder, eşyanın sırrına vakıf olur. Hafıza ve idrakin genişlemesi için.Rüyasında istediği şey hakkında bilgi alır.

Habir| El-Habir İsminin Anlamı

Habir isminin lügat anlamı:


Bir şeyi bilmek, tecrübe etmek, denemek, imtihan etmek, yeri sürmek anlamlarına gelen “habera” kökünden türeyen el-Habir ismi; bilen, haber veren, uzman, bilirkişi demektir. Kur‟an!da 45 yerde zikredilmektedir.

EL-HABÎR: Olmuş olan, olmakta ve olacak olan her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan. Haber almak, bilgi edinmek için herhangi bir araca ihtiyacı olmayan…

Habîr isminin ıstılah anlamı:

Habîr; bir şeyin gizli olan yönlerini bilen ve künhüne vakıf olandır.

Habîr; her şeyi hiçbir gizli yönü kalmayacak derecede uzmanca bilendir.

Habîr; kalplerde gizlenen her şeyi ortaya çıkarandır.

Habîr; mülkünde olup biten her şeyden haberdar olandır.

Habîr; kullarının yaptığı her şeyi en ince detayına kadar bilendir.

Habîr; kullarının amellerini bilen, ona göre ödüllendiren ve cezalandırandır.

Habir | El-Habir Fazileti ve Sırları

1. Bu ismin zikriyle gerektiği gibi saatine ve tertibine uygun olarak meşgul olan kimse, herhangi bir şeyden kendisine bir zarar gelir mi gelmez mi, öğrenir ve ona göre hareket eder. [Bu saat erkekler içindir. Hanımlar bu tertip İçin Ay saatini tercih etmelidirler.] Bir kimse istediği sırrı bu İsmin tertibiyle öğrenebilir.

2. Her gün (812) defa okumaya devam eden kimse, ruhani varlıklarla görüşür ve keşiflere sahip olur. Birtakım sırlar kendisine açılıp bildirilir.

3. Aynı şekilde zikrine devam eden kimse, zulüm görüyorsa kurtulur, adalete mazharolur.

4. Bir kimse, yatmadan önce (7) defa:

“Elâ ya’lemü men halâk. Vehüve’l-Latifü’l-Habir: Yaratan bilmez mi hiç? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.” (Mülk, 67:14) ayetini okursa, dilediği şeyi ve istihare ettiği konuyu rüyasında görür.

5. EL-HABİR ismi, cam veya porselen bir kap içine yazılıp su ile silinir ve anlayışı kıt veya zihni kapalı bir kimseye Içirilirse, anlayış kabiliyeti artar, zihni açılıp hafızası kuvvetlenir.

6. Yitirdiği bir şeyin yerini bulmak ve bir şey hakkında bilgi almak için yatmadan önce iki rekat namaz kılıp arkasından şu ayeti de 21 kere okuyanın da istediği şeyden haber alabileceği ve istediğini görebileceği bildirilmiştir:

“Gözler O’nu idrak edemez ama O, gözleri idrak •der. O, en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.”(En’âm, 6:103)
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال