El-Ğafur Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Ğafur Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Ğafur : الغفور


Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 1286
Anlamı: Affı ve mağfireti pek çok
Kerameti: Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak için okunur.Bir kağıda 3 kere Ya Ğafur, Ya Ğafur, Ya Ğafur Yazılıp musk ayapıp boyuna Takılırsa ya da bu kağıdı yutsa dertten kurtulur Bi’iznillahi Teala.

Ğafur | El-Ğafur İsminin Anlamı

Ğafur isminin lügat anlamı:

Ğafera kökünden türemiş olan el-Ğafur ismi; bir şeyin üzerini örtmek, gizlemek, kirlenmekten korumak anlamlarına gelmektedir. Arapçada Ğafera kökünden türetilmiş olan 234 farklı kelime vardır. Ğafir, Ğafur, Ğufran, Ğaffar, Mağfiret gibi kelimeler Allah’a nispet edilmektedir. Mağfiret kelimesinin geçtiği her yerde gizli veya açık mutlaka Allah‟ın ismi bulunmaktadır. Gafur ism-i şerifi, Kur’ân-ı Kerîm’de en çok geçen isimlerden biri olup, 20 âyette tek başına; 71 âyette de “Rahîm” ismi ile birlikte olmak üzere, toplam 91 âyette kullanılmıştır.

EL-GAFÛR: Kullarının günahlarını, hatalarını ve kusurlarını çokça bağışlayan, bağışlamaktan bıkıp usanmayan, affı ve bağışlaması sonsuz olan..

Her gün binlerce kere isyan edip gırtlağına kadar günaha batmış olanlar, şanı yüce Allah’ı, adeta (hâşâ) basit bir varlık yerine koyup, varlığını-yokluğunu tartışmaya kalkanlar, bataklığın içine doğmuş ve çıkmak için de en ufak bir gayreti olmayanlar, adam soyanlar, cana kıyanlar, yetim malı, kul hakkı yiyenler hâlâ nefes alıp veriyorlarsa, hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlarsa, bu neyin ifadesi ve neyin eseridir? Açıkça Allah’ın hoşgörü ve müsamahasının, affı ve bağışlamasının bir eseri, Halim İsminin ve dolayısıyla Hilim sıfatının bir neticesi değil midir?

Ğafur isminin ıstılah anlamı:

Ğafur; ne kadar çok olursa olsun bütün günahları bağışlayandır.

Ğafur; bir defaya mahsus olarak değil sürekli ve kesintisiz olarak bağışlayandır.

Ğafur; tek tip günahları değil, her çeşit küçük büyük tüm günahları bağışlayandır.

Ğafur; kullarının güzelliklerini ortaya çıkaran, kötülüklerini ise saklayandır.

Ğafur; hem dünyada hem de ahirette kullarının sırlarını ilan etmeyen, hatalarını teşhir etmeyendir.

Ğafur | El-Ğafur Fazileti ve Sırları

1. Hapse düşen bir kimse, bu ismin himayesine girer ve usulüne uygun olarak belirtilen miktarda okumaya devam ederse, hapisten çıkmasına bir vesile olur.

2. Maddi sıkıntılar içinde olan ve ipotek altında bulunan kimse, bu tertibe göre okumaya devam ederse Allah (c.c), o kimseyi gayb hâzinesinden varlığa ve servete boğar.

3. Günahlarının bağışlanmasını ve affedilmesini dilemek için bu ismi zikretmek isteyenlere, saat şartı ve adet sınırı yoktur. Bu ismi virt edinip okumaya devam eden kimseleri umulur ki Cenab-ı Hak, rahmeti ve mağfiretiyle bağışlar, lütuf ve ihsanlarıyla memnun eder.

4. Bütün öfkeli, hiddetli ve şiddetli kimselerin zararlarından kurtulmak ve korunmak için bu ismin virdiyle Allah’a sığınanlar, korktuğu şeylerden korunur, umduklarına ulaşır.

5. Birbirlerine dargın olan kar-koca, amir-memur, müş-teri-patron, kardeşler veya arkadaşlardan, gelin-kaynana veya herhangi bir kimseyi barıştırmak için (1286) defa temiz bir miktar suya okunur, taraflara içirilirse veya bir kâğıda yazılıp yine üzerine aynı miktarda “YÂ GAFUR” okunduktan sonra herhangi birinin üzerinde taşıması sağlanırsa kısa zamanda aralarındaki buzlar eriyip barışabilirler. .

6. Ateşli hastalıklar ve humma (kızamık) için yazılıp fayda verdiğine dair Havas kitaplarında tecrübe edilmiştir kayıtlı bilgiler var.

7. Sekeratta (ölüm halinde) olan ve dili tutulup Kelime-i Tevhit veya Kelime-i Şahadet okuyamayan kimseye Seyyidü’l-İstiğfar yazılıp suda silinerek içirilirse, biiznillah dili çözülür ve kolay ve imanlı olarak ölmesine vesile olur.

8. Cuma günü namaza yarım saat kala saladan sonra (100) defa okunursa, okuyanın mağfiret edilmesine vesile olur.

9. Bir kağıda yazılıp su ile silinerek içilmesinin, birtakım rahatsızlıklar ve hastalıklar için bile iyi geldiği, ağrı ve sızıların kesilmesinde de etkili olduğu söylenmektedir.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال