El-Ğaffar Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Ğaffar Anlamı, Zikir Sayısı, Fazileti ve Sırları

El-Ğaffar : الغفّار


Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah ve İkindi sonrası
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 1281
Anlamı: Mağrifeti pek çok
Kerameti: Cuma namazından sonra 100 defa devam eden günahlarından afolunur .Rızkında bereket malında ve evladında hayır bulmak isteyen günde 70 kere “Estağfirullahi innehû kâne Gâffaru” diye zikir ederse muradına erer. Gizli şeylerin esrarına vakıf olur.

Ğaffar | El-Ğaffar İsminin Anlamı

EL-ĞAFFÂR: Kullarının hatalarını ve günahlarını sürekli ve tekrar tekrar, çokça affedip bağışlayan. Affetmesinin bir özelliği olarak, kulunun işlediği günahları kendisine unutturan anlamına geldiği de kaydedilmektedir.

Hiç şüphe yok ki, onlarca ayet ve yüzlerce hadiste, yüce Allah’ın kullarına karşı çok merhametli ve çok bağışlayıcı olduğu hatırlatılmaktadır. Hatta bir ayette, tevbe eden kullarından az-çok, küçük-büyük, eski-yeni diye, hiçbir ayrım yapmadan her türlü günahı bağışlayacağı bildirilmekte ve şöyle buyurulmaktadır:

Sayabildiğimiz kadarıyla 50 ayette yüce Allah Gafûr olduğunu açıklayıp, kullarına tevbe etmesi için fırsat verip zaman tanıyor. Bunların kimi “Rahim” yani kullarına karşı çok şefkatli ve merhametli ismiyle, kimileri “Halim”13 yani kullarına çok yumuşak davranır ismiyle, kimileri “Afüvv”14 çokça affeden ismiyle, kimisi “Şekûr”15 yani çok şükredeni bilen, iyiliğe karşılık veren ismiyle, birkaçı “Aziz”16 ismiyle, bir tanesi “Vedûd”17 itaatkar kullarını çok seven ismiyle ve kimisi de direkt olarak zikredilmektedir.

Cenab-ı Hakkın, rahmeti engin ve mağfireti sonsuzdur. Affedici ve bağışlayıcıdır; yaptıklarını da başımıza kakmayan, severek yapan ve kendisine doğru yöneldiğimizde bizi şefkatli bir anne gibi kucaklayıp bağrına basan, bir adım attığımızda bize yürüyerek gelen, yürüdüğümüz zaman koşarak gelendir. Öyleyse hep beraber Ona koşup, yardımını dilemeli ve rahmetinden istifade etmeliyiz.

Ğaffar | El-Ğaffar Fazileti ve Sırları

1. EL-ĞAFFÂR isminin zikrine devam eden kimseyi, yüce Allah himayesi altına alır, devlet veya amirleri tarafından yapılabilecek zulümden, zorba ve zalimlerin şerrinden korur.

2. Bu ismi zikreden kimse, Allah’a sığındığı için, Onun himayesine girer. Bu vesileyle o kişinin başına gelebilecek her tülü kaza ve bela kapılarını kapatır, günahlara karşı korur.

3. Ayrıca, o kimseye günahlarından tevbe etmesi için fırsat ve imkan tanır. Kendi korku ve sevgisini o kulunun kalbine yerleştirir.

4. Kavga edenlere karşı EL-GAFFAR ismini, YÂ ĞAFFÂR” şeklinde okuyup üflemek, kavgayı durdurur ve sakinlik getirir.

5. Bağışlanmak isteyenler Cuma günü 100 defa, rızkın¬da bereket, mal ve evladında hayır isteyenlerse her gün, 70 defa okuyup arkasından “estağfirullâhe innehü kâne ğaffârâ”diye dua etmelidir.

6. Bilhassa sıkıntılı ve üzüntülü hallerde çekilen istiğfar¬lar yani bu ismin sığınma şekli olan “estağfirullahe’l-azim ve etübü ileyh” cümlesi, insanı rahatlatır ve huzura kavuş¬turur. Çünkü ruhun yer çekimi olan günahlar, ruhu yıprat¬tığı, yırtıp kanattığı için acı verir ve üzer. Bunun tedavisi de ancak dua ve istiğfardır.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), her gün 70 kere tevbe- istiğfar ederek, yüce Allah’a teveccüh edermiş. Biliyoruz ki, bunu da hiçbir karşılık beklemeden sırf onunla birlikte ol¬mak adına yapıyordu. Hayatı boyunca da vefatında bunun karşılığını gördüğüne ve daha da göreceğine inanıyoruz. O halde bizler de bu mübarek isimin kanatları altına girip yerden ve gökten ne zaman ve nasıl geleceği belli olma¬yan bizi sarıp kuşatan hata ve günahlardan, bela ve musibetlerden, şeytan ve cinlerin şerrinden korunmak için Allah’a sığınalım..
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال